Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Zmiana Dobrych Praktyk na rynku NewConnect

Data publikacji: 2023-12-21

W dniu 16 listopada 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. (dalej: GPW) przyjął nowy zbiór „Dobrych Praktyk Autoryzowanych Doradców na NewConnect”, a w dniu 18 grudnia 2023 przyjęty został nowy Zbiór „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024” („DPNC2024”). 

Zgodnie z komunikatem Zarządu GPW Nowe „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024” stanowią element nieustannego procesu tworzenia i doskonalenia przez GPW środowiska sprzyjającego profesjonalizacji spółek notowanych na NewConnect, zwłaszcza w kontekście pozostawania przez nie spółkami publicznymi. 

Odnośnie drugiego dokumentu komunikat Zarządu GPW wskazuje, że Nowe „Dobre Praktyki Autoryzowanych Doradców na NewConnect” zostały opracowane z myślą o podnoszeniu jakości usług świadczonych przez Autoryzowanych Doradców, ale także o sporządzeniu zestawu standardów stanowiących wsparcie dla podmiotów świadczących usługi Autoryzowanych Doradców. Dokument doprecyzowuje rolę i zadania Autoryzowanych Doradców, co ma istotne znaczenie w kontekście konieczności zachowania przez AD należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków oraz dbałości o bezpieczeństwo obrotu i interes uczestników alternatywnego systemu obrotu.

Oba dokumenty wchodzą w życie w dniu 1 stycznia 2024 r. i zastąpią obowiązujące od zbiory dobrych praktyk obowiązujące od 2009 r.

W przypadku wątpliwości co do brzmienia i rozumienia DPNC2024 zachęcamy do kontaktu pod adresem: regulacje@seg.org.pl.


Data aktualizacji: 2023-12-21

Szybkie menu