Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Uwagi do dokumentu konsultacyjnego ESMA, EBA i EIOPA ws. zmian do SFDR

Data publikacji: 2023-07-05

4 lipca 2023 r. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przekazało ESMA uwagi do propozycji zmian w rozporządzeniu SFDR. SEG wyraziło opinie w sprawie dodania nowych PAI oraz w sprawie modeli obliczeniowych.  SEG zwróciło uwagę, że problemem dla uczestników rynku finansowego (FMP) zobowiązanych do stosowania SFDR jest brak wspólnego podejścia SFDR z najnowszą wersją projektu ESRS, w których Komisja rozszerzyła zastosowanie zasady istotności na wszystkie standardy tematyczne zostawiając jedynie ESRS 2 jako zestaw obowiązkowych ujawnień. W tym kontekście PAI powinny być oparte na danych ESG, które będą ujawniane przez spółki objęte CSRD jako obowiązkowe oraz tych ujawnianych na podstawie badania istotności. Jeśli zasada istotności nie zostanie wprowadzona do SFDR, to nadal FMP będą zobowiązane do pozyskiwania danych ESG, które w przypadku części spółek nie zostały uznane za istotne i nie były ani gromadzone, ani ujawnione w sprawozdawczości na temat zrównoważonego rozwoju. Zbieranie przez np. fundusze inwestycyjne danych ESG uznanych za nieistotne i raportowanie następnie danych zagregowanych z istotnymi danymi nie wydaje się ani logiczne, ani użyteczne dla decyzji inwestycyjnych. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi uwagami SEG, które znajdują się w pliku poniżej.


Data aktualizacji: 2023-07-05

Szybkie menu