Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw opublikowana

Data publikacji: 2022-05-04

W dniu 22 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została  ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona m.in. przepisy dotyczące zmiany rozdziału 4 ustawy o ofercie publicznej w zakresie wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji, w tym ustalenia progu przejęcia spółek giełdowych na poziomie 50% i warunkowego wyłączenia Skarbu Państwa spod działania tych przepisów. Powyższa nowelizacja ustawy o ofercie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2022 r. Przepisy zmieniające rozdział 4 ustawy o ofercie publicznej ujęte były wcześniej w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów. 


Więcej o zmianach w zakresie wezwań w poniższej tabeli.ObecnieStan prawny obowiązujący od 30.05.2022
Próg przejęcia
próg dwustopniowy – 33% i 66% (przekroczenie tych progów wymaga ogłoszenia wezwania, w pierwszym przypadku do 66%, w drugim do 100%)
próg jednostopniowy – 50% (po przekroczeniu progu wymagane jest ogłoszenie wezwania do 100%)
Sposób przekroczenia progu
wezwanie ogłaszane jest przed przekroczeniem progu przejęcia (wezwanie uprzednie) i może zawierać warunki wskazane w rozporządzeniu
wezwanie ogłaszane jest po przekroczeniu progu przejęcia (wezwanie następcze) i jest bezwarunkowe
Wezwanie dobrowolne
brak możliwościwezwanie do 100% na akcje spółki z rynku regulowanego
Możliwość nieogłaszania wezwaniaw przypadku zejścia poniżej 33% w ciągu 3 miesięcy od zdarzenia powodującego przekroczenie progu lub zmniejszenia w ciągu 3 miesięcy poniżej progu 33% lub 66% w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji
w przypadku zmniejszenia poniżej progu 50% w ciągu 3 miesięcy od przekroczenia progu w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji
Szczególny przypadek nieogłaszania wezwaniaw przypadku dziedziczenia, chyba że nastąpi dalsze zwiększanie
w przypadku dziedziczenia albo w przypadku Skarbu Państwa, chyba że nastąpi dalsze zwiększanie
Zabezpieczenie wezwania brak wymogów co do rodzaju zabezpieczeniazabezpieczenie zapewnia możliwość zaspokojenia się z przedmiotu zabezpieczenia niezwłocznie po upływie terminu nabycia akcji objętych zapisami 
Ustalenie ceny w przypadku akcji spółek niepłynnych lub pośredniego nabycia
brak uregulowańcena nie może być mniejsza od ceny godziwej, którą wyznacza wybrana przez wzywającego firma audytorskaData aktualizacji: 2022-05-04

Szybkie menu