Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Standardy ESRS - materiał dotyczący ujawnień specyficznych dla jednostki

Data publikacji: 2023-12-19

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych poleca uwadze emitentów zarówno z rynku GPW, jak i ASO, objętych dyrektywą CSRD w fazie 1 (za rok 2024) oraz fazie 2 (za rok 2025), którzy będą obowiązkowo stosować pełne ESRS (czyli pierwszy pakiet 12 standardów ESRS) materiał wyjaśniający kwestie raportowania informacji specyficznych dla jednostki. Materiał został opracowany przez Piotra Biernackiego, przewodniczącego Komitetu Zrównoważonego Rozwoju SEG oraz członka EFRAG Sustainability Reporting TEG – grupy ekspertów odpowiedzialnych za opracowanie projektów ESRS, które po zatwierdzeniu przez Radę EFRAG ds. Raportowania Zrównoważonego Rozwoju są przedkładane Komisji Europejskiej do dalszych prac legislacyjnych. EFRAG jest odpowiedzialny m.in. za opracowanie podstawowego pakietu ESRS, uproszczonych ESRS, sektorowych ESRS i późniejsze ich aktualizacje.

W materiale w zwięzły sposób opisano zasady jakie wynikają z ESRS dotyczące raportowania informacji, które zostaną uznane przez jednostkę raportującą za istotne w wyniku badania/analizy podwójnej istotności, a które nie są uregulowane w konkretnych wymogach ujawnieniowych w tych standardach. Takie przypadki będą dotyczyć informacji i danych ESG faktycznie zawsze specyficznych dla danej jednostki lub grupy kapitałowej, ale także danych i wskaźników ESG, które będą charakterystyczne i istotne dla jednostek działających w danym sektorze, lecz przejściowo będą raportowane pod szyldem „danych specyficznych dla jednostki”, do czasu opracowania przez EFRAG i wydania przez KE sektorowych ESRS (dla około 40 sektorów). Cennym uzupełnieniem wyjaśnień są zawarte w materiale praktyczne przykłady.


Data aktualizacji: 2023-12-19

Szybkie menu