Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Rozpoczęcie prac nad polską wersją językową ESRS

Data publikacji: 2023-08-03

W związku z dostępną publicznie od 2 sierpnia br. polską wersją językową rozporządzenia KE wraz z załącznikami, wprowadzającego ESRS do prawa UE, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych po roboczej konsultacji z Ministerstwem Finansów, podjęło się zebrania uwag językowych, które poprawiłyby jakość tłumaczenia ESRS na język polski zanim Komisja Europejska opublikuje ww. rozporządzenie w Dzienniku Urzędowym UE. Zebrane uwagi od polskich interesariuszy, w tym SEG, zostaną przekazane do Ministerstwa Finansów. KE nie określiła terminu na zgłaszanie uwag językowych, ale najlepiej byłoby do 1 września br. przekazać zebrane uwagi do MF, tak aby była szansa na dobrą jakość polskiej wersji językowej ESRS, która będzie jako rozporządzenie unijne bezpośrednio obowiązywać polskie spółki objęte obowiązkiem raportowania zrównoważonego rozwoju. 

Zapraszamy do zgłaszania uwag – osoby zainteresowane po wysłaniu maila na biuro@seg.org.pl otrzymają link do edycji pliku z tabelą z uwagami.

Postęp prac można śledzić w szufladce "Prace nad polską wersją językową ESRS" na dole strony.

Data aktualizacji: 2023-08-03

Szybkie menu