Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Ostateczne kryteria Taksonomii

Data publikacji: 2021-12-10

9 grudnia 2021 r. w unijnym procesie legislacyjnym została przyjęta ostateczna postać rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej, w którym przedstawione są techniczne kryteria kwalifikacji dla przeciwdziałania zmianie klimatu i adaptacji do zmiany klimatu. Rozporządzenie jest spójne z wersją, która została przedstawiona przez Komisję Europejską w czerwcu 2021 r. Oznacza to, że nie zostało ono uzupełnione o wytwarzanie energii z gazu ziemnego i o energetykę jądrową - te dwa rodzaje działalności od 1 stycznia 2022 r. nie mogą być uznane za zrównoważone środowiskowo. Jednocześnie Komisja Europejska prowadzi prace, których efektem może być w przyszłości włączenie energetyki jądrowej i gazowej do systemu finansowania działalności zrównoważonej. Rozporządzenie delegowane jest dostępne w sekcji Taksonomia.

Data aktualizacji: 2021-12-10

Szybkie menu