Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Możliwości obniżenia obciążeń sprawozdawczych

Data publikacji: 2023-11-08

W ramach inicjatywy obniżania obciążeń związanych z raportowaniem spółek Komisja Europejska zwróciła się do organizacji EuropeanIssuers, której członkiem jest SEG, z prośbą o pomoc w uzyskaniu dodatkowych informacji na temat kosztów realizacji obowiązków informacyjnych. Działanie to jest wynikiem komunikatu wydanego przez Przewodniczącą Komisji Europejskiej dotyczącego koncepcji ograniczenia wymogów raportowania o 25%. Celem ma być podjęcie działań przez Komisję Europejską, które pozwolą zmniejszyć uciążliwość wymogów.

W związku z tym Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przedstawia przygotowany przez Komisję Europejską szablon, w którym można wskazać najbardziej obciążające wymogi w zakresie sprawozdawczości. Obciążenia należy przedstawić w kolejności od najbardziej dotkliwego. Przy opisie każdego wymogu należy wskazać odniesienie regulacyjne (wskazanie aktu prawnego, określenie wobec kogo jest to obowiązek), wyjaśnić obowiązek raportowania (określenie kontekstu danego wymogu, częstotliwość raportowania), wskazanie korzyści ekonomicznych wynikających z usunięcia lub uproszczenia obowiązku raportowania (koszty, czas), przykłady jak obowiązki sprawozdawcze działają w praktyce oraz sugerowane rozwiązania.

Odpowiedzi zebrane od spółek mają pozwolić na zebranie 20 najbardziej uciążliwych obowiązków i najpilniejszych zmian mających na celu ograniczenie i usprawnienie obowiązków sprawozdawczych stojących przed przedsiębiorstwami. Zachęcamy do przekazywania swoich uwag do 20 listopada br. do godziny 12:00 pod adres regulacje@seg.org.pl.

Oprócz tego Komisja Europejska zainicjowała również „Zaproszenie do zgłaszania uwag” w ramach platformy „Fit for Future” w celu zebrania opinii i sugestii dotyczących sposobów zmniejszenia obciążeń sprawozdawczych – link TUTAJ


Data aktualizacji: 2023-11-08

Szybkie menu