Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Likwidacja stawki WIBOR - prace grupy roboczej

Data publikacji: 2022-07-05

W związku z procedowanymi przepisami w zakresie możliwości zastąpienie stawki WIBOR innym wskaźnikiem referencyjnym Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wystosowało do Ministerstwa Finansów postulat przeprowadzenia konsultacji rynkowych przez decyzją o wydaniu ww. rozporządzenia, wskazując jednocześnie na ryzyka wynikające z tego faktu. Z treścią pisma do Ministerstwa Finansów można zapoznać się poniżej.

W dniu 28.06.2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone zagadnieniom likwidacji WIBOR w kontekście obligacji, których termin wykupu wykracza poza przypuszczalny termin likwidacji tego wskaźnika referencyjnego. Przeanalizowane zostały klauzule fallback, które powinny być uruchomione w sytuacji, kiedy WIBOR przestanie być publikowany oraz przedstawione zostały potencjalne problemy związane z naliczaniem odsetek na nowych zasadach. 

Osoby zainteresowane udziałem w pracach grupy roboczej lub dostępem do informacji o jej pracach proszone są o kontakt pod adres: regulacje@seg.org.pl


Data aktualizacji: 2022-07-05

Szybkie menu