Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Likwidacja stawki WIBOR

Data publikacji: 2022-06-21

W trakcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych do projektu włączone zostały przepisy o wakacjach kredytowych dla osób posiadających kredyty hipoteczne w złotych polskich, które zaciągnęły kredyt na własny cel mieszkaniowy oraz przepisy umożliwiające zastąpienie stawki WIBOR innym wskaźnikiem referencyjnym. Po tych zmianach w dniu 9 czerwca 2022 r. Sejm uchwalił ustawę, która przyjęła nazwę  o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Zgodnie z procedurą legislacyjną ustawa została następnie przekazana Marszałkowi Senatu.

Zgodnie z procedowaną w Parlamencie ustawą, w przypadku wystąpienia zdarzeń wskazanych w art. 85 ustawy zamiennik albo zamienniki kluczowego wskaźnika referencyjnego mogą być wyznaczone na podstawie stawki procentowej obliczonej w wyniku procesu ustalenia (fixingu) Stawki Referencyjnej POLONIA organizowanego przez Narodowy Bank Polski. Ustawa ta upoważnia ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do określenia w drodze rozporządzenia m.in.: zamiennika albo zamienników kluczowego wskaźnika referencyjnego oraz daty albo dat rozpoczęcia stosowania danego zamiennika albo zamienników kluczowego wskaźnika referencyjnego. Wskazuje również, że wydając takie rozporządzenie minister bierze pod uwagę wzrost ryzyka systemowego w systemie finansowym, spowodowanego zaprzestaniem opracowywania kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR lub jego likwidacją.

W związku z procedowanymi przepisami w zakresie możliwości zastąpienie stawki WIBOR innym wskaźnikiem referencyjnym Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wystosowało do Ministerstwa Finansów postulat przeprowadzenia konsultacji rynkowych przez decyzją o wydaniu ww. rozporządzenia, wskazując jednocześnie na ryzyka wynikające z tego faktu.

Osoby zainteresowane udziałem w pierwszym spotkaniu poświęconemu tej tematyce (28.06.2022 r. w godz. 8.30-10.00) proszone są o kontakt pod adres: regulacje@seg.org.pl

Z treścią pisma do Ministerstwa Finansów można zapoznać się poniżej.


Data aktualizacji: 2022-06-27

Szybkie menu