Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Konsultacje ws. DPSN 2021

Data publikacji: 2020-11-09

Działający przy Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. Komitet ds. Ładu Korporacyjnego przygotował projekt Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN2021). Projekt ten został upubliczniony i poddany konsultacjom środowiska rynku kapitałowego. Wraz z projektem DPSN2021 opublikowano również objaśnienia do wybranych zasad zawartych w projekcie. Objaśnienia te będą stanowić podstawę do opracowania dokumentu towarzyszącego DPSN2021, zawierającego wsparcie w zakresie stosowania dobrych praktyk (Wskazówki). Objaśnienia zawarte we Wskazówkach, mają być na bieżąco aktualizowane i uzupełniane, a ich celem jest właściwe rozumienie zasad ładu korporacyjnego.

Wejście w życie DPSN2021 planowane jest na początek 2021 roku, z zachowaniem okresu przejściowego umożliwiającego spółkom giełdowym dostosowanie się do treści nowych zasad i przygotowanie się do wypełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych planuje zorganizować cykl spotkań konsultacyjnych ze swoimi spółkami członkowskimi, podczas których przeprowadzimy analizę poszczególnych zasad i objaśnień, uzasadnimy motywy ich wprowadzenia, a efektem końcowym tych prac będzie sformułowanie propozycji zmian przez prelegentów, jak i uczestników. Szczegóły dotyczące tych spotkań dostępne są TUTAJ.

Link do DPSN2021

Mając na uwadze powyższe SEG rozpoczęło konsultacje dla swoich spółek członkowskich dotyczące projektu DPSN 2021. Zachęcamy do udziału w ankiecie, w której można wyrazić opinię do każdej z proponowanych zasad. Wyniki ankiety zostaną uwzględnione w stanowisku SEG, które zostanie przekazane GPW. Link do ankiety TUTAJ.

Data aktualizacji: 2020-11-16

Szybkie menu