Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Konsultacje publiczne EFRAG projektu taksonomii XBRL do ESRS

Data publikacji: 2024-02-09

9 lutego 2024 roku EFRAG rozpoczął konsultacje publiczne projektu Taksonomii XBRL dla bazowych ESRS wydanych rozporządzeniem KE w dniu 22 grudnia 2023 r.  oraz osobne konsultacje projektu Taksonomii XBRL do ujawnień danych taksonomicznych wymaganych na podstawie art.8 rozporządzenia KE ws. Taksonomii Zrównoważonego Finansowania – jest to konieczne, ponieważ zgodnie z dyrektywą CSRD dane taksonomiczne będą obowiązkowo ujawniane w ramach oświadczenia o zrównoważonym rozwoju.

Obie taksonomie XBRL pozwolą na znakowanie danych ESG oraz danych taksonomicznych w sposób umożliwiający ich maszynowy odczyt. Zgodnie z CSRD oświadczenia o zrównoważonym rozwoju podlegają obowiązkowemu tagowaniu/znakowaniu, jednakże pierwsze ujawnienia sporządzone pod ESRS nie będą jeszcze znakowane z powodu zapowiedzianego pod koniec 2023 roku przez Komisję Europejską opóźnienia z wydaniem rozporządzenia ws. taksonomii XBRL dla tej sprawozdawczości – termin jaki podała Komisja to połowa 2025 roku, czyli zbyt późno dla sprawozdawczości ESG za 2024 rok.

EFRAG równocześnie organizuje hybrydowy warsztat dotyczący taksonomii XBRL dla bazowych ESRS w dniu 29 lutego br. skierowany głównie do użytkowników danych ESG.

Konsultacje potrwają do 8 kwietnia 2024 r., a ich wynik będzie wzięty pod uwagę przy przekazywaniu ostatecznego projektu taksonomii XBRL do ESMA i KE, które będą odpowiadać za wydanie finalnej taksonomii w formie technicznych standardów (RTS) jako załącznik do rozporządzenia 2019/815 ws. ESEF (Europejskiego Jednolitego Formatu Elektronicznego).
Zachęcamy spółki do zgłaszania uwag do SEG w terminie do 4 kwietnia br. na adres regulacje@seg.org.pl lub bezpośrednio do EFRAG.
Link do informacji i ankiet na stronie EFRAG oraz informacji o workshop EFRAG: TUTAJ.

Data aktualizacji: 2024-02-09

Szybkie menu