Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Konsultacje KE w zakresie podnoszenia jakości sprawozdawczości spółek

Data publikacji: 2021-11-30

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w zakresie podnoszenia jakości sprawozdawczości spółek.

Zakres tematyczny Konsultacji Corporate Reporting kształtuje się następująco:

Ogólna ocena jakości otoczenia regulacyjnego dotyczącego:

     o Sprawozdawczości

     o Audytu

     o Nadzoru nad audytem

Obszar ładu korporacyjnego, w tym:

     o Kompozycja komitetów audytu

     o Odpowiedzialność osób zaangażowanych w sprawozdawczość

     o Możliwe działania zmierzające do ulepszenia raportowania

Audyt sprawozdań finansowych, a konkretnie:

     o Niezależność biegłych

     o Możliwość świadczenia usług nieaudytowych

     o Rotacja biegłych

Nadzór nad audytem, włączając:

     o Ocena funkcjonującego systemu

     o Możliwości podniesienia jakości nadzoru

Nadzór nad sprawozdawczością finansową, w tym:

     o Podział kompetencji poszczególnych organów nadzoru

     o Współpraca pomiędzy organami nadzoru

     o Zakres niezbędnych narzędzi nadzorczych 


Zachęcamy do bezpośredniego zgłaszania odpowiedzi do dnia 04 lutego 2022 r.. Niezależnie od powyższego harmonogram działań SEG w tym zakresie jest następujący:

  • 07.01.2022 – przygotowanie wstępnego projektu odpowiedzi SEG – do konsultacji ze spółkami członkowskimi (projekt odpowiedzi dostępny poniżej)
  • 21.01.2022 – zakończenie konsultacji ze spółkami członkowskimi SEG
  • 03.02.2022 – przekazanie stanowiska SEG do Komisji Europejskiej.

Data aktualizacji: 2022-02-03

Szybkie menu