Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Komunikat KNF - opłata na pokrycie kosztów nadzoru 2023

Data publikacji: 2023-09-01

W dniu 31 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym KNF opublikowano komunikat Przewodniczącego KNF w sprawie wysokości stawki obowiązującej w roku 2023 oraz pozostałych danych związanych z pokryciem kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym za rok 2023. Komunikat został opublikowany na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Zgodnie z tym komunikatem,  stawka w oparciu o którą spółki publiczne obliczają należną opłatę roczną na rzecz KNF wynosi w tym roku 0,003808% (dla porównania w roku ubiegłym wynosiła 0,004680 %).

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, każda spółka publiczna na podstawie opublikowanej stawki indywidualnie oblicza należną opłatę roczną. Opłatę tę stanowi iloczyn kapitałów własnych z ostatniego opublikowanego przez spółkę rocznego sprawozdania finansowego oraz stawki na dany rok wynikającej z komunikatu Przewodniczącego KNF opublikowanego w  Dzienniku Urzędowym KNF. Jeżeli obliczona w ten sposób opłata jest wyższa niż opłata maksymalna (równowartość 30 000 euro) – spółka płaci tę opłatę maksymalną, jeżeli jest niższa niż opłata minimalna (równowartość 1 500 euro) – spółka płaci tę opłatę minimalną. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem płatność opłaty rocznej należy dokonać do 30 września 2023 r. 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 15 pkt 24 ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku od roku 2024 zostanie zniesiona górna granica opłaty rocznej (równowartość 30 000 euro), a spółki z rynku NewConnect będą płaciły opłatę stałą w wysokości równowartość 1 500 euro. 

W przypadku wątpliwości co do sposobu wyliczenia lub uiszczenia opłaty rocznej pytania prosimy kierować na adres regulacje@seg.org.pl.


Data aktualizacji: 2023-09-01

Szybkie menu