Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Komisja Europejska podniesie progi finansowe określające kategorie spółek i grup kapitałowych

Data publikacji: 2023-10-04

6 października br. zakończą się publiczne konsultacje KE ws. projektu dyrektywy delegowanej, która ma podnieść w dyrektywie ws. rachunkowości wszystkie progi finansowe określające poszczególne kategorie spółek (mikro, małe, średnie, duże) oraz grup kapitałowych (małe, średnie, duże) o 25%. Propozycja Komisji wynika ze znaczącej inflacji w ostatnich latach zarówno w strefie euro jak i pozostałych krajach UE. W projekcie z 13 września br. Komisja zaproponowała, aby nowe, wyższe progi miały zastosowanie do sprawozdawczości finansowej oraz ESG już za rok obrotowy zaczynający się od 1 stycznia 2024 r. i po tej dacie. Progi sumy aktywów bilansu oraz przychodów netto w przypadku dużych spółek i grup kapitałowych zamiast odpowiednio 20 mln EUR i 40 mln EUR będą zwiększone na 25 mln EUR i 50 mln EUR. Ta zmiana wpłynie nie tylko na zakres podmiotów objętych najszerszymi wymogami sprawozdawczości finansowej, ale także na zakres podmiotów zobowiązanych do nowej sprawozdawczości na temat zrównoważonego rozwoju zgodnej z ESRS. Dodatkowo kraje spoza strefy euro będą przy transpozycji dokonywać ustalenia progów według aktualnych kursów wymiany (ostatnie takie ustalenie było przy transpozycji dyrektywy ws. rachunkowości z 2013 roku). Dyrektywa delegowana ma zostać szybko przyjęta i wejść w życie po 3 dniach od publikacji w dzienniku urzędowym UE, a kraje członkowskie mają mieć 12 miesięcy na jej transpozycję, co ma zagwarantować, że krajowe przepisy zmienią się najpóźniej przed końcem 2024 roku. Spółki i jednostki dominujące ustalając, czy mają na przykład obowiązek raportowania ESG pod CSRD i ESRS za rok 2024, będą oceniać, czy przekroczyły jeden z nowych progów finansowych dla dużej spółki lub dużej grupy za lata obrotowe 2023 i 2024.

Projekt dyrektywy delegowanej jest dostępny TUTAJ.


Data aktualizacji: 2023-10-04

Szybkie menu