Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Komisja Europejska konsultuje kryteria Taksonomii

Data publikacji: 2023-04-13

Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia delegowanego, które ustanowi Techniczne Kryteria Kwalifikacji dotyczące istotnego wkładu w realizację czterech celów środowiskowych (zasoby wodne i morskie, gospodarka o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniom, ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów). Kryteria zostały przedstawione dla łącznie 29 rodzajów działalności gospodarczej i opierają się w dużej mierze na opublikowanych w 2022 r. projektach sporządzonych przez Platformę ds. Zrównoważonego Finansowania. Ponadto Komisja przedstawiła projekt rozporządzenia, które zmieni TKK dla 10 rodzajów działalności i doda TKK dla 13 nowych rodzajów działalności w zakresie wnoszenia istotnego wkładu w cele klimatyczne (mitygacja zmiany klimatu i adaptacja do zmiany klimatu). Projekty aktów delegowanych zostały poddane publicznym konsultacjom, które potrwają do 3 maja 2023 r. Pod tym adresem można wziąć udział w konsultacjach. Po ich zakończeniu, Komisja planuje wydać do końca II kwartału 2023 r. rozporządzenia delegowane i będą one obowiązywały od 1 stycznia 2024 r., co oznacza, że nowe kryteria trzeba będzie brać pod uwagę przy sporządzaniu raportów rocznych za rok 2024.

Data aktualizacji: 2023-04-13

Szybkie menu