Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

ESRS a kwestia raportów niefinansowych za 2023 rok

Data publikacji: 2023-08-21

W związku z pytaniami spółek zobowiązanych do raportowania informacji niefinansowych o możliwość sporządzenia już za 2023 rok takich sprawozdań zgodnie z ESRS, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wyjaśnia, iż prawnie taka możliwość istnieje, ponieważ dyrektywa NFRD i ustawa o rachunkowości nie stoją na przeszkodzie, aby już za 2023 zaraportować pod ESRS, które do końca 2023 roku zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. W NFRD i ustawie jest przepis pozwalający zastosować standardy unijne – do tej pory takich unijnych standardów nie było, ale przyjęcie ESRS w UE to zmienia. Natomiast jeśli spółka już raportowała np. pod GRI albo SIN, to raczej lepiej będzie za 2023 jeszcze zaraportować „po staremu” zachowując spójność danych ESG z poprzednimi raportami niefinansowymi, bo przecież spółka od 1 stycznia 2023 nie zbierała wszystkich danych na potrzeby ESRS i przed 2023 rokiem nie była w stanie przeprowadzić badania istotności zgodnego z zasadami zawartymi w ostatecznych ESRS. Jeśli spółka chce „przećwiczyć” ESRS zanim staną się one dla niej obowiązkowe, to może dodatkowo spróbować sporządzić wewnętrznie raport według ESRS za 2023 r. dokonując wstecznie badania istotności pod ESRS i zobaczyć jaki jej wyjdzie zakres danych, które powinna zaraportować i czy ma dostęp do takich danych za cały 2023 rok i wtedy ustali jakich danych ESG jej brakuje i jak może je pozyskać. 

Data aktualizacji: 2023-08-21

Szybkie menu