Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Dyrektywa delegowana KE podnosząca progi wielkościowe spółek i grup kapitałowych opublikowana

Data publikacji: 2023-12-21

21 grudnia br. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano dyrektywę delegowaną KE 2023/2775 z dnia 17 października 2023 r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w odniesieniu do dostosowania kryteriów wielkości przedsiębiorstwa dla mikro-, małych, średnich i dużych jednostek lub grup. Dyrektywa podnosi o 25% progi wielkościowe sumy aktywów bilansu oraz przychodów netto wyrażone w euro w dyrektywie ws. rachunkowości. Podniesione progi mają zastosowanie do sprawozdawczości finansowej oraz raportowania zrównoważonego rozwoju (CSRD/ESRS) już za 2024 rok.

Dyrektywa ws. rachunkowości dzieli spółki na kategorie: mikro, małe, średnie oraz duże, natomiast grupy kapitałowe na małe, średnie oraz duże. Zgodnie z tą dyrektywą dla większości obowiązków sprawozdawczych istotne jest do której z tych kategorii przypisana jest dana spółka/grupa kapitałowa. Jednakże w przypadku sprawozdawczości finansowej wszystkie spółki notowane na rynku regulowanym oraz ASO są traktowane jako jednostki zainteresowania publicznego, które dyrektywa ws. rachunkowości nakazuje traktować jak „duże jednostki”, co powoduje, że co do zasady nie mają one prawa do korzystania z uproszczeń w sprawozdawczości finansowej. Natomiast przy sprawozdawczości ESG progi wielkościowe mają zastosowanie do wszystkich spółek, w tym także z rynku regulowanego (GPW) oraz alternatywnego systemu obrotu (NewConnect, Catalyst) przy określaniu, czy dana jednostka wpada w obowiązek raportowania pod CSRD/ESRS za rok 2024, 2025 czy 2026 (poza spełnieniem oczywiście pozostałych innych kryteriów prawnych). Szczególnie w przypadku spółek, które były blisko progów określających duże spółki i/lub duże grupy kapitałowe (w przypadku jednostek dominujących) nowe wyższe progi wpłyną na to, czy wpadną w CSRD lub od kiedy.

W trakcie prac nad projektem dopisano opcję dla krajów członkowskich pozwalającą na wprowadzenie nowych wyższych progów już do sprawozdawczości za obecny 2023 rok – ale z powodów legislacyjnych będzie ona trudna do wykorzystania. Warto natomiast przy tych nowych podniesionych progach pamiętać, że Polska w dotychczasowej ustawie o rachunkowości skorzystała z opcji podniesienia progów wielkościowych określających małe jednostki o 50% - co oznacza, że przy transpozycji nowych progów prawie na pewno ponownie skorzysta z tej opcji i małe jednostki będą mieć progi sumy aktywów bilansu na poziomie odpowiadającym 7,5 mln EUR oraz przychody netto ze sprzedaży – 15 mln EUR.
Nowe podniesione progi spowodują ponadto, że zgodnie z wymogiem dyrektywy ws. rachunkowości zmienią się także alternatywne progi dla grup kapitałowych ustalane bez wyłączeń konsolidacyjnych określone w ustawie o rachunkowości.

Kraje członkowskie mają czas na wdrożenie ww. dyrektywy do dnia 24 grudnia 2024 r.

Dyrektywa delegowana dostępna jest TUTAJ

Data aktualizacji: 2023-12-21

Szybkie menu