Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Draft listy data points pod ESRS-ami

Data publikacji: 2023-11-08

W dniu 25 października 2023 r. został opublikowany przez EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) draft listy wszystkich data points. Są one niezbędne do tego, aby opracować konkretny wskaźnik, który trzeba zaraportować pod ESRS-ami, czyli europejskimi standardami raportowania zrównoważonego rozwoju. Publikacja EFRAG zawiera rozbudowany plik excel, który ma 12 arkuszy, (osobny dla każdego ESRS-a z wyjątkiem ESRS 1 oraz dodatkowy arkusz dotyczący bezwzględnie obowiązkowych ujawnień) oraz Implementation Guidance, czyli przewodnik dotyczący tego, jak czytać plik excel. Każdy z punktów danych jest umieszczony w odpowiednim miejscu, ze wskazaniem, którego ESRS-a dotyczy, którego wymogu ujawnieniowego dotyczy, określona jest konkretna nazwa punktu danych, a także rodzaj tych danych,  określone jest czy konkretna dana jest obowiązkowa czy dobrowolna oraz czy jest wymagana  przez inne przepisy.

Z pliku excel wynika, że wszystkich punktów danych będzie 1083, publikacja 257 jest dobrowolna, publikacja pozostałych 826 obowiązkowa, przy czym publikacja 649 punktów danych uzależniona będzie od wyników badania istotności. 

Lista punktów danych EFRAG będzie przedmiotem dalszych prac oraz konsultacji. Finalny dokument zostanie opublikowany najprawdopodobniej na początku przyszłego roku. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami załączonymi poniżej oraz do zbierania danych w oparciu o obecnie dostępną listę.

Link do Implementation Guidance - TUTAJ

Link do plików excel (dostępne są pliki z różnych dat, więc należy wybrać najbardziej aktualny) - TUTAJ

Data aktualizacji: 2023-11-08

Szybkie menu