Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Czasowa obniżka opłat KDPW z tyt. rejestracji akcji

Data publikacji: 2022-09-16

Rada Nadzorcza KDPW dokonała czasowej obniżki niektórych opłat rozrachunkowych i opłat z tytułu rejestracji niektórych papierów wartościowych. Wśród tych drugich znajduję się obniżka opłat z tytułu rejestracji akcji. 

Zgodnie z pkt 1.1.1 rozdziału Opłaty pobierane od emitentów Tabeli opłat KDPW, opłaty z tytułu rejestracji akcji wynoszą  0,01 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 5 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł. Zgodnie z podjętą w dniu 14 września 2022 r. uchwałą nr 29/971/22 Rady Nadzorczej KDPW opłata ta zostaje czasowo (od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.) obniżona w taki sposób, że stawkę tej opłaty zmniejsza się z 0,01% do 0,0025%, jej minimalną wysokość zmniejsza się z 5 000 zł do 1 250 zł, zaś jej maksymalną wysokość zmniejsza się ze 100 000 zł do 25 000 zł.


Data aktualizacji: 2022-09-27

Szybkie menu