Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Czasowa obniżka opłat KDPW z tyt. obsługi wypłaty dywidendy

Data publikacji: 2022-08-24

W odpowiedzi na zgłaszany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych postulat redukcji kosztów ponoszonych przez emitentów na rzecz KDPW, Rada Nadzorcza KDPW dokonała czasowej obniżki opłaty z tytułu obsługi wypłaty dywidendy. 

Zgodnie z pkt 2.1 rozdziału Opłaty pobierane od emitentów Tabeli opłat KDPW, opłaty z tytułu obsługi wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy wynoszą 0,2% wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 1 500 zł i nie więcej niż 50 000 zł. Zgodnie z podjętą w dniu 19 sierpnia 2022 r. uchwałą nr 27/969/22 Rady Nadzorczej KDPW opłata ta zostaje czasowo (od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.) obniżona do 0,1% wartości przekazywanych kwot, lecz nie mniej niż 1 500 zł i nie więcej niż 50 000 zł.

Jednocześnie informujemy, że SEG będzie dążył do tego, aby ta opłata została pobierana przez KDPW według obniżonej stawki również po 31 grudnia 2022 r.  


Data aktualizacji: 2022-08-25

Szybkie menu