Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Raport - Rady nadzorcze 2016.Trendy i kierunki zmian

Data publikacji: 2016-03-17

Rady nadzorcze w obliczu nowych wyzwań kompetencyjnych

Wśród najbardziej cenionych przez członków rad nadzorczych, zarządy i właścicieli spółek giełdowych kompetencji prezentowanych przez rady nadzorcze znajdują się kompleksowe spojrzenie na biznes, doświadczenie w budowaniu strategii oraz lojalność wobec firmy i akcjonariuszy. To wnioski z raportu „Rady Nadzorcze 2016. Trendy i kierunki zmian”, zaprezentowanego na Forum Rad Nadzorczych, wspólnej inicjatywy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, firmy doradczej PwC i Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Wyniki przeprowadzonego na potrzeby raportu badania, w którym wzięło udział ponad 100 członków zarządów, właścicieli oraz rad nadzorczych polskich spółek giełdowych, pokazały rosnące oczekiwania wobec rad i ich roli. Wśród kompetencji, które ankietowani uznali za najważniejsze, postawy i umiejętności dominowały nad wiedzą i doświadczeniem. Oznacza to, że ankietowani właściciele, zarządy i członkowie rad nadzorczych są zdania, że rada powinna pełnić nie tylko rolę nadzorczą, ale również doradczą.

Informacje o badaniu i raporcie

Analiza kompetencji występujących w radach nadzorczych zostało przeprowadzone przez AMROP na postawie opublikowanych przez spółki WIG 20, 40 i 80 na dzień 31.01.2016 biografii członków ich rad nadzorczych. W raporcie zaprezentowane zostały również ogólnopolskiego badania kompetencji członków rad nadzorczych, które obejmowało  wywiady i badanie ankietowe przeprowadzone wśród właścicieli, członków rad nadzorczych i członków zarządów polskich spółek giełdowych w okresie listopad 2015 – luty 2016. Badanie zostało przygotowane przy udziale członków rady ekspertów Forum Rad Nadzorczych: Zofii Dzik, Moniki Morali-Efinowicz, Mirosława Godlewskiego, Stanisława Knaflewskiego, Tomasza Modzelewskiego, Przemysława Schmidta, Joanny Simonowicz, Mirosława Stachowicza, Krzysztofa Szułdrzyńskiego.

Badanie ilościowe zostało przeprowadzone przez PwC w okresie wrzesień - listopad 2015 i objęło wszystkie spółki notowane na głównym parkiecie GPW. Badanie ilościowe miało charakter desk search. Objęło analizę informacji pochodzących z raportów bieżących i okresowych publikowanych przez te spółki.

Zapraszamy do lektury!

Data aktualizacji: 2021-07-31

Szybkie menu