Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Kwartalnik 2/2021 dostępny online!

Data publikacji: 2021-06-17


10 czerwca 2021 roku został wydany drugi w 2021 numer kwartalnika "Akademia Parkietu dla zaawansowanych inwestorów i emitentów", dzieła współpracy SEG oraz GG Parkiet. W najnowszym wydaniu poruszono m. in. tematykę raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju. Poniżej lista wszystkich artykułów:

 • "Popandemiczny krajobraz" - artykuł autorstwa Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych - Magdaleny Raczek-Kołodyńskiej
 • "Godziny pracy przy pracy zdalnej" - artykuł, w którym Karolina Kanclerz (radca prawny, partner, PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global), Sławomir Paruch (radca prawny, partner PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global) oraz Oskar Kwiatkowski (asystent prawny, PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global) odpowiedzieli na pytania: 
  • Jak w trybie pracy zdalnej powinny być regulowane godziny pracy?
  • Jakie ryzyka dla pracodawcy wiążą się z ciągłą dostępnością pracowników?
  • Jakie uregulowania wewnętrzne są niezbędne, aby ograniczyć ryzyka po stronie pracodawcy wiążące się z pracą zdalną?
  • Jakie zmiany w prawie są konieczne?
 • "Zapewnienie compliance z RODO w czasie pracy hybrydowej" - artykuł Lucyny Brayshaw (Radca Prawny, Partner, Olesiński & Wspólnicy) oraz Ludmiły Łuczak (Radca Prawny, Manager, Olesiński & Wspólnicy), z którego można dowiedzieć się:  
  • Czy zapewnienie compliance z RODO na czas pracy zdalnej w czasie pandemii oznacza automatycznie przygotowanie do pracy hybrydowej?
  • Czy model hybrydowy generuje większe ryzyko związane z przetwarzaniem danych?
  • Prawo pracy nie reguluje jeszcze szczegółowo wymogów związanych z pracą hybrydową – czy to ogranicza odpowiedzialność pracodawcy jako ADO?
  • Czy można wskazać jakieś konkretne praktyczne rozwiązania prewencyjne?
  • Praca w trybie niestacjonarnym wiąże się z koniecznością pozostawania online – zatem korzystaniem z sieci wi-fi innych niż wewnętrzna sieć firmowa. Jakie działania powinien podjąć ADO?
  • Na jakie inne kwestie związane z ochroną danych osobowych powinien zwrócić uwagę ADO?
  • Czy pracodawca może oczekiwać spełnienia określonych wymogów od miejsca świadczenia pracy niebędącego biurem, ingerując w ten sposób w przestrzeń prywatną pracownika?
  • Odnośnie dokumentacji papierowej – wydaje się, że pandemia skutkuje ograniczeniem papierowej formy dokumentacji?
  • Wydaje się, że przy pracy hybrydowej zwiększa się ryzyko naruszeń związanych z nieprawidłowościami po stronie pracownika. Czy ADO może ograniczyć takie zjawisko?
 • "Szczepienia pracowników" - artykuł, w którym autorki dr Magdalena Zwolińska (Partner, adwokat, NGL Legal) oraz Marta Murek (Associate, adwokat, NGL Legal) odpowiedziały na pytania: 
  • Czy jako pracodawca mogę zorganizować szczepienia na terenie zakładu pracy?
  • Czy pracodawca może wymagać do pracowników zaszczepienia się? Czy może zachęcać do szczepień?
  • Czy pracodawca może przetwarzać dane pracownika o zaszczepieniu się? Jeśli tak – na jakiej podstawie?
  • Czy podstawą do przetwarzania danych o zaszczepieniu się może być zgoda pracownika?
  • Czy pracodawca może wykorzystywać dane w innym celu niż organizacja szczepień? Czy pracodawca może przetwarzać dane o zaszczepieniu na potrzeby organizacji pracy lub np. udzielenia zwolnienia na czas szczepienia?
  • Czy można różnicować warunki pracy pracowników zaszczepionych i niezaszczepionych? 
 • "Cyfrowe bezpieczeństwo przy pracy zdalnej" - artykuł, w którym autorzy Anna Krasnodębska (Departament HR, APN Promise) oraz Dominik Daniewski (Business Development Manager, APN Promise) opowiedzieli o tym: 
  • Jakie są najczęstsze błędy, jeżeli chodzi o cyfrowe bezpieczeństwo przy pracy zdalnej?
  • Jak zadbać proaktywnie o to, aby pracownicy sami potrafili działać zgodnie ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa?
  • Czy pracodawca jest w stanie zweryfikować, czy pracownik zachowuje zasady cyfrowego bezpieczeństwa w domu?
  • Jakie są najważniejsze zasady dotyczące cyberbezpieczeństwa, których przestrzeganie powinniśmy zapewnić?
 • "Jak wykorzystać potencjał sygnalistów" - artykuł, w którym autorzy Jarosław Grzegorz (Associate Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY) oraz Justyna Hamada (Menedżer, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY) odpowiedzieli na pytania: 
  • Co spółka może zyskać, jeśli będzie mieć wdrożony dobry system zgłaszania nieprawidłowości?
  • Jakie działania musi podjąć firma, żeby w praktyce wdrożyć dobry system sygnalizowania?
  • Jak rozpoznać, że system do zgłaszania nieprawidłowości działa poprawnie? 
  • Jakie konsekwencje grożą firmom, które zlekceważą ten temat?
 • "DPSN 2021 - jakie działania powinny podjąć spółki giełdowe?" - artykuł autorstwa Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych - Mirosława Kachniewskiego
 • "Zatrudnienie kadry menedżerskiej w spółkach giełdowych" - artykuł, w którym Edyta Defańska-Czujko (adwokat, Counsel, Crido Legal) oraz Marek Gadacz (Partner, CRIDO) przybliżyli odbiorcom tematykę form zatrudniania menedżerów odpowiadając na pytania: 
  • Jaka forma zatrudnienia jest możliwa w odniesieniu do wyższej kadry menedżerskiej?
  • A jak wyglądają możliwe sposoby współpracy w przypadku osób powołanych do zarządu? Czy konieczne jest zawieranie umowy z członkiem zarządu?
  • A czym jest kontrakt menedżerski?
  • Czym różni się kontrakt menedżerski od umowy o pracę?
  • Jakie czynniki powinien wziąć pod uwagę menedżer przy wyborze formy zatrudnienia?
  • Jakie czynniki powinny zostać wzięte pod uwagę przez pracodawcę przy wyborze formy zatrudnienia?
  • Jakie są plusy i minusy wykonywania obowiązków przez członków zarządu wyłącznie na podstawie powołania?
 • "Krajowy Plan Odbudowy - elementy podatkowe" - to zapis rozmowy pomiędzy Prezesem SEG, Mirosławem Kachniewskim, oraz Piotrem Wysockim (Partner, Baker McKenzie), z którego można dowiedzieć się: 
  • Czym jest Krajowy Plan Odbudowy?
  • Czy te koszty byłyby poniesione przez budżet, czy będzie to oznaczać dodatkowe koszty dla innych podatników?
  • Czy będą zmiany w kontekście opodatkowania biznesu?
 • "Informacja o strategii podatkowej" - dialog Wiceprezesa Zarządu SEG, Roberta Wąchały, z Piotrem Maksymiukiem (senior associate, Baker McKenzie), w którym rozmówcy przybliżają:
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. wprowadziła obowiązek sporządzania i podania do publicznej informacji kwestii dotyczących realizacji strategii podatkowej. Czym jest strategia podatkowa?
  • Kogo ten obowiązek dotyczy?
  • Czy w ramach grupy kapitałowej obowiązek ten spoczywa na spółce matce i spółkach córkach?
  • Co powinna zawierać strategia?
  • Czym są procesy i procedury podatkowe, które trzeba ujawnić?
  • Czy do realizacji obowiązku należy mieć opisane i sformalizowane te procedury?
  • Jak realizowany jest obowiązek publikacji strategii?
  • Czy ustawa wymaga, żeby to było konkretne miejsce na stronie internetowej?
  • Kiedy należy dokonać pierwszego zaraportowania?
  • Jakie są konsekwencje związane z niedopełnieniem obowiązku sporządzenia i publikacji strategii podatkowej?
  • Kiedy należy rozpocząć przygotowania do wypełnienia tego obowiązku?
 • "Prawa własności intelektualnej" - artykuł, w którym autorki dr Anna Sokołowska-Ławniczak (rzeczniczka patentowa, partner w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy) oraz Beata Matusiewicz-Kulig (adwokat, partner w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy) odpowiadziały na pytania: 
  • Jak zabezpieczyć tajemnicę przedsiębiorstwa w umowie?
  • Do jakich utworów pracowników w ramach umów o pracę pracodawca nabywa majątkowe prawa autorskie?
  • Kiedy pracodawca nabywa prawa do wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych
  • Wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku – jak zabezpieczyć prawa pracodawcy lub zleceniodawcy?
 • "Uprawnienia UOKiK w walce z naruszeniami interesów konsumentów" - artykuł, w którym Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu SEG) w rozmowie z ekspertami: dr Antonim Boleckim (radca prawny, wspólnik, Wardyński i Wspólnicy), Mec. Agnieszka Jelską (radca prawny, Wardyński i Wspólnicy) oraz dr Marcinem Kulesza odpowiedzieli na pytania:
  • Skąd się wzięła potrzeba zmian w zakresie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i jakie one będą?
  • Co zatem się zmieni w ziwązku z noweliczacją? 
  • Czy w kontyekście orrganizacji uprawniontch do zgłaszania ostrzeżeń zewnętrznych coś się zmieni?
  • Polskie organizacje będą mogły zgłaszać problemy, ale czy do UOKiK, czy do KE, i jakie będą konsekwencje tego zgłoszenia?
  • Czy każda organizacja komsumencka będzie mogła takie ostrzeżenia zgłaszać?
  • Co jest dzisiaj w zakresie dotyczącym uprawnień do śledztwa przepływów finansowych i co się zmieni?
  • Jaka jest praktyka stosowania tej możliwości?
 • "Nowe narzędzia dedykowane wykrywaniu przez prezesa UOKiK naruszeń w internecie" - rozmowa Roberta Wąchały (Wiceprezes Zarządu SEG) oraz dr Antoniego Boleckiego (radca prawny, wspólnik, Wardyński i Wspólnicy), z której można dowiedzieć się:
  • Jak jest uregulowana ochrona praw konsumenta w zakresie handlu internetowego?
  • Czy w tym zakresie coś się zmienia w projekcie nowelizacji?
  • Czy w związku z tymi zmianami dotyczącymi ochrony konsumentów w internecie pojawiają się nowe obowiązki dla przedsiębiorców?
  • Czy taki przedsiębiorca będzie miał możliwość się odwołać od tego? 
  • Czy są jakieś przesłanki, które umożliwiają prezesowi UOKiK skorzystanie z kompetencji?
  • Czy można usunąć część strony internetowej?
  • Jakie są zasady obowiązujące w zakresie wpisania strony do rejestru stron zakazanych?
 • "Raporty podwójnie istotne" - artykuł autorstwa Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Piotra Biernackiego. 

W wydaniu można również odnaleźć infografikę pt. "Zmiany w regulacjach ESG"

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli spółek członkowskich SEG do pobrania kwartalnika w formie PDF TUTAJ.

Data aktualizacji: 2021-07-16

Szybkie menu