Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

SEG powołuje Komitet Zrównoważonego Rozwoju

Data publikacji: 2023-03-22

Zarząd Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych utworzył Komitet Zrównoważonego Rozwoju. Będzie on zajmował się opiniowaniem projektów przepisów oraz innych inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz będzie wspierał kompetencyjnie działania edukacyjne i informacyjne Stowarzyszenia. Na przewodniczącego Komitetu został powołany Piotr Biernacki.

W ostatnich latach znacząco zwiększa się liczba przepisów prawa, które regulują zarządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach. Unijna Taksonomia działalności zrównoważonej środowiskowo, dyrektywa CSRD i standardy ESRS, nadchodząca dyrektywa CSDDD to tylko niektóre z regulacji, które już musiały lub wkrótce będą musiały stosować spółki. Emitenci giełdowi, czyli spółki poddane wyższemu reżimowi przejrzystości informacyjnej, są poddawani nowym regulacjom w pierwszej kolejności. 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zajmuje się analizami zagadnień ESG od 2012 roku, prowadząc liczne badania, publikując raporty, wspierając powstawanie nowych standardów (w tym SIN – Standardu Informacji Niefinansowych) i prowadząc szeroką działalność edukacyjną. Utworzenie Komitetu Zrównoważonego Rozwoju zwiększy kompetencje, które będą dostępne dla spółek członkowskich SEG. Powstanie Komitetu przysłuży się także dobru publicznemu poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych i innych inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju.

- Raportowanie czynników zrównoważonego rozwoju to najważniejszy z nowych obowiązków, jakim objęte zostaną w najbliższych latach polskie spółki. Proces ten rozpoczyna się od emitentów, ale wkrótce obejmie także duże spółki nienotowane, a pośrednio dotknie praktycznie wszystkich przedsiębiorców. Dlatego tak ważne jest powołanie odpowiedniego ciała koordynującego, tj. Komitetu Zrównoważonego Rozwoju i powierzenie kierowania jego pracami najlepszemu polskiemu ekspertowi w tym zakresie, tj. Piotrowi Biernackiemu – powiedział dr Mirosław Kachniewski, prezes zarządu SEG.

W skład Komitetu zostaną powołani w najbliższym czasie przedstawiciele SEG ESG Partnerów, czyli wybranych firm doradczych specjalizujących się w tematyce zrównoważonego rozwoju, które od kilku lat współpracowały ze Stowarzyszeniem przy prowadzeniu projektów informacyjnych, badawczych i w ramach działalności edukacyjnej. Do Komitetu dołączą także wybrani eksperci zajmujący się poszczególnymi zagadnieniami z obszaru raportowania ESG, unijnej Taksonomii, wdrażania procesów należytej staranności i zrównoważonych finansów. Na przewodniczącego Komitetu powołany został Piotr Biernacki, który jest związany z SEG od 2015 r., a od 2016 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Stowarzyszenia w trzech kolejnych kadencjach tego organu.

- W ostatnich kilku latach w coraz większym stopniu moja rola w SEG była związana z nowymi obowiązkami dla spółek wynikającymi z licznych przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju. W jeszcze większym stopniu będę mógł pomagać spółkom prowadząc prace Komitetu. Wierzę, że umożliwi to nie tylko przekazywanie polskim przedsiębiorstwom informacji o nadchodzących przepisach unijnych, ale też pozwoli na zwiększenie naszego wpływu na kształt tych regulacji. ESRS’y, czyli europejskie standardy raportowania zrównoważonego rozwoju, które współtworzę w ramach działającej przy EFRAG Sustainability Reporting TEG to tylko jeden z tematów, którym będzie zajmował się Komitet. Przed nami także nadchodząca rewizja unijnej Taksonomii i kolejne wyzwania regulacyjne. – powiedział Piotr Biernacki, przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju.

W II kwartale 2023 r. planowana jest organizacja prac Komitetu. Informacje o powołaniach w jego skład kolejnych osób i o pierwszych prowadzonych pracach będą udostępniane na stronach internetowych SEG pod adresem www.seg.org.pl

Data aktualizacji: 2023-03-22

Szybkie menu