Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SEG 2023

Data publikacji: 2023-03-22

W dniu 22 marca 2023r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SEG. Walne przebiegło zgodnie z planowanym porządkiem obrad i podjęte zostały wszystkie planowane uchwały zgodnie z zaproponowanym brzmieniem. W szczególności powołany został Zarząd SEG nowej kadencji w składzie:
Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu
Magdalena Raczek-Kołodyńska - Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Szewc - Wiceprezes Zarządu
Robert Wąchała - Wiceprezes Zarządu

Podjęta została uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej dla członków Stowarzyszenia począwszy od roku 2024 - została dodana nowa kategoria dla członków wspierających Stowarzyszenia, których kapitalizacja wynosi powyżej 5.000.000.000 (pięć miliardów złotych) – wysokość składki to 24 500 zł rocznie.

Ponadto wysokość składek członkowskich podlega corocznej waloryzacji o wartość inflacji za rok poprzedzający określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwsza waloryzacja wysokości składek członkowskich nastąpi w roku 2024, tj. w roku 2023 wysokość składki nie ulegnie zmianie.

Data aktualizacji: 2023-03-22

Szybkie menu