Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia analitycznego

Data publikacji: 2019-04-17

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła pilotażowy projekt "Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego", którego celem jest opracowywanie analiz dla średnich i małych spółek (tj. należących do indeksów mWIG40 i sWIG80). Przystąpienie do Programu nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie Emitenta (koszty pokrywane przez GPW). Celem programu jest wzrost liczby publikowanych analiz dla spółek wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80, a także zwiększenie ich dostępności dla inwestorów krajowych oraz zagranicznych. GPW liczy, że w dłuższym horyzoncie przełoży się to na wzrost płynności, a także na dokładność wycen spółek objętych takim pokryciem analitycznym.
Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego został wypracowany po konsultacjach z domami maklerskimi i polega na sporządzaniu przez nie finansowanych przez GPW raportów analitycznych. W ramach pilotażowego Programu pokryciem analitycznym zostanie objętych 40 spółek w okresie dwóch lat. Więcej informacji
Mając na względzie, iż termin zgłoszeń upływa w dniu 22 kwietnia (jest to dzień wolny), zainteresowanych prosimy o kontakt pod adres biuro@seg.org.pl celem doprecyzowania trybu złożenia zgłoszenia.

Data aktualizacji: 2019-04-17

Szybkie menu