Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Tabela nt. wdrażania przepisów w obszarze ESG


Za jaki rok należy zaraportować
Co raportować/Jakie przepisy 
Które spółki w Polsce wpadają w te przepisy po raz pierwszy 
2023

1) raportowanie niefinansowe -  dyrektywa NFRD (dowolne zasady lub standardy)

2) raportowanie taksonomii - Rozporządzenie delegowane (do rozporządzenia ws. taksonomii Sustainable Finance) ws. dwóch pierwszych celów środowiskowych

(dwa cele środowiskowe -kwalifikowalność + zgodność z dwoma celami)

3) raportowanie taksonomii - w procesie finalnego przyjęcia jest Rozporządzenie delegowane (do rozporządzenia ws. taksonomii Sustainable Finance) ws. pozostałych czterech celów środowiskowych (zaraportowanie tylko kwalifikowalności danej części swojej działalności do systematyki dla tych 4 pozostałych celów środowiskowych)

Największe JZP przekraczające 500 pracowników na poziomie jednostkowym lub swojej grupy kapitałowej oraz jedno z kryteriów finansowych (85 mln zł suma aktywów bilansu lub 170 mln zł przychody netto – to kryteria dla spółki lub dla jednostki dominującej w przypadku danych skonsolidowanych, a w przypadku danych przed konsolidacją to będzie odpowiednio 102 mln zł lub 204 mln zł)
2024

1) raportowanie zrównoważonego rozwoju - dyrektywa CSRD (zastosowanie pełnych ESRS)

2) raportowanie taksonomii - Rozporządzenie delegowane (do rozporządzenia ws. taksonomii Sustainable Finance) ws. dwóch pierwszych celów środowiskowych

(dwa cele środowiskowe -kwalifikowalność + zgodność z dwoma celami)

3) raportowanie taksonomii - w procesie finalnego przyjęcia jest Rozporządzenie delegowane (do rozporządzenia ws. taksonomii Sustainable Finance) ws. pozostałych czterech celów środowiskowych (zaraportowanie kwalifikowalności oraz zgodności danej części swojej działalności z systematyką dla tych pozostałych 4 celów środowiskowych)

Te same kategorie i wielkości spółki co powyżej
2025

1) raportowanie zrównoważonego rozwoju - dyrektywa CSRD (zastosowanie pełnych ESRS)

2) raportowanie taksonomii - Rozporządzenie delegowane (do rozporządzenia ws. taksonomii Sustainable Finance) ws. dwóch pierwszych celów środowiskowych

(dwa cele środowiskowe -kwalifikowalność + zgodność z dwoma celami)

3) raportowanie taksonomii - w procesie finalnego przyjęcia jest Rozporządzenie delegowane (do rozporządzenia ws. taksonomii Sustainable Finance) ws. pozostałych czterech celów środowiskowych

(zaraportowanie kwalifikowalności oraz zgodności danej części swojej działalności z systematyką dla tych pozostałych 4 celów środowiskowych)

Wszystkie pozostałe duże spółki i jednostki dominujące dużych grup kapitałowych (bliższe opisy w tekście artykułu – faza 2 CSRD)
2026

1) raportowanie zrównoważonego rozwoju - dyrektywa CSRD (zastosowanie pełnych ESRS albo uproszonych ESRS, gdy spółka skorzysta z derogacji od pełnego zakresu raportowania ESG)

2) raportowanie taksonomii - Rozporządzenie delegowane (do rozporządzenia ws. taksonomii Sustainable Finance) ws. dwóch pierwszych celów środowiskowych

(dwa cele środowiskowe -kwalifikowalność + zgodność z dwoma celami)

3) raportowanie taksonomii - w procesie finalnego przyjęcia jest Rozporządzenie delegowane ws. pozostałych czterech celów środowiskowych (zaraportowanie kwalifikowalności oraz zgodności danej części swojej działalności z systematyką dla tych pozostałych 4 celów środowiskowych)

małe i średnie spółki giełdowe z rynku regulowanego, tj. GPW (bliższe opisy w tekście artykułu – faza 3 CSRD) – przy czym mają one prawo do wyłączenia się z tego raportowania na maksymalnie dwa lata – czyli najpóźniej muszą zaraportować za 2028 rok (i wtedy też dopiero dane taksonomiczne – to interpretacja prawna SEG-u)

 

małe i niezłożone instytucje finansowe oraz wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i wewnętrzne zakłady reasekuracji  - jeśli są dużymi jednostkami według progów z dyrektywy ws. rachunkowości (progi określone dla fazy 2 – w tekście artykułu)

4) wymogi dotyczące działań i raportowania - dyrektywa Women on Boards

(obowiązek osiągnięcia do 30 czerwca 2026 r. wskaźnika 40% niedoreprezentowanej płci w radzie nadzorczej albo 33% w zarządzie i radzie nadzorczej łącznie licząc – o tym, który wskaźnik spółki mają osiągnąć decyduje każdy kraj członkowski przy transpozycji; zaraportowanie danych za 2026 rok dotyczących osiągniętego wskaźnika ma być w ramach oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego) 
Duże spółki giełdowe z rynku regulowanego GPW – ale progi inne niż w CSRD i są to spółki mające od 250 pracowników wzwyż oraz przekraczają jeden z progów finansowych (od 40 mln EUR suma aktywów bilansu lub od 53 mln EUR przychody) 

5) raportowanie m.in. luki płacowej - Equal Pay and Pay Transparency Directive – art. 9

(uwaga: za dany rok kalendarzowy a nie dany okres obrotowy – rozbieżność z CSRD)

- za 2026 rok zaraportowanie do 7 czerwca 2027 r. przez publicznych i prywatnych pracodawców mających od 250 pracowników – uwaga: raportowanie potem co roku

 

- za 2026 rok zaraportowanie d 7 czerwca 2027 r. przez publicznych i prywatnych pracodawców mających od  150 do 249 pracowników – uwaga: raportowanie potem co 3 lata

 

Ta dyrektywa będzie mieć też zastosowanie obowiązkowe przez pracodawców mających od 100 do 149 pracowników, ale dopiero za rok 2030 i potem raportowanie co 3 lata. A pracodawcy poniżej 100 pracowników – mogą raportować dobrowolnie.


Dodatkowo w fazie negocjacji nadal pozostaje dyrektywa ws. należytej staranności (Due Dilignece Directive) w obszarze ESG, która zakłada obowiązek fazowe wprowadzenie obowiązków stosowania procesów należytej staranności i związanego z tym raportowania - najpierw przez spółki powyżej 1000 pracowników i 300 mln EUR przychodów netto ze sprzedaży (i spółki spoza UE 300 mln EUR w przychodów w UE) – w drugiej fazie spółki powyżej 500 pracowników i 150 mln EUR przychodów netto ze sprzedaży, a w trzeciej fazie: spółki z UE i spoza UE z sektorów znacznego wpływu (sektory te określa dyrektywa) – przy czym uwaga: liczba pracowników jest liczona inaczej niż w dyrektywie NFRD/CSRD, które bazują na dyrektywie ws. rachunkowości – przy Due Diligence Directive do liczby pracowników mają być wliczani pracownicy z agencji pracy tymczasowej.


Szybkie menu