Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Dyrektywa NFRD

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy dostępna jest pod tym adresem.

W marcu 2020 r. rozpoczęły się konsultacje dyrektywy Parlamentu i Rady 2014/95/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności. Z dokumentem konsultacyjnym można zapoznać się tu. Wyrażenie opinii na temat dyrektywy niefinansowej jest bardzo istotne, gdyż na podstawie wyników konsultacji może dojść do bardzo istotnych zmian w zakresie raportowania niefinansowego. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie rewizji dyrektywy niefinansowej w związku z otrzymywanymi przez użytkowników tych informacji sygnałami, że ujawniane informacje niefinansowe są niewystarczające i niepełne. KE  wykonuje przegląd rewizji dyrektywy niefinansowej w ramach strategii na rzecz wzmocnienia podstaw dla zrównoważonych inwestycji. Jest to również odzwierciedleniem światowych trendów, w tym różnych organizacji i zainteresowanych stron wzywających do rozważenia nowego podejścia regulacyjnego do sprawozdawczości niefinansowej. Odpowiedzi zebrane podczas tych konsultacji mogą znacząco wpłynąć na brzmienie przepisów dotyczących raportowania niefinansowego. Podstawową wolą unijnych organów jest taka zmiana przepisów aby pogodzić oczekiwania inwestorów co do otrzymywanych informacji, a jednocześnie ułatwić podmiotom zobowiązanym to raportowanie oraz sprawić, żeby nie było tak kosztowne i czasochłonne. 

Komisja Europejska w swoich konsultacjach zbierała informacje dotyczące takich obszarów raportowania niefinansowego jak: jakość i zakres informacji niefinansowych, które mają być ujawnione; standaryzacja; zastosowanie zasady istotności; poświadczenie wiarygodności; cyfryzacja; struktura i lokalizacja informacji niefinansowych; zakres podmiotowy (jakie przedsiębiorstwa powinny ujawniać informacje); uproszczenie i zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw.

Mając na uwadze interes emitentów, uproszczenie obowiązków informacyjnych, standaryzację, a także doprowadzenie do spójności przepisów dotyczących raportowania niefinansowego, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przygotowało odpowiedź na dokument konsultacyjny, z którym można zapoznać się TUTAJ.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r.
22.10.2014
Konferencja Raportowanie ESG a zrównoważone inwestycje
11.09.2019
Konferencja Zrównoważone finansowanie i raportowanie
12.06.2019

Szybkie menu