Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Sygnaliści

Ustawa o ofercie publicznej przewiduje obowiązek posiadania przez emitentów procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników wskazanemu członkowi Zarządu, a w szczególnych przypadkach Radzie Nadzorczej, przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy o ofercie publicznej i Rozporządzenia Prospektowego oraz procedur i standardów etycznych. Zgodnie z uzasadnieniem ustawy, wprowadzenie tego obowiązku na celu zapewnienie stosowania przepisu art. 41 ust. 4 ww. Rozporządzenia Prospektowego. Należy jednak zaznaczyć, że przepis ten nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia stosownych regulacji w odniesieniu do „pracodawców zaangażowanych w działalność, która jest regulowana do celów usług finansowych”. Pojęcie takich pracodawców nie jest zdefiniowane, ale wydaje się, że dotyczy węższego katalogu podmiotów niż „emitenci”.

Definicja „emitenta” znajduje się w słowniczku ustawy o ofercie publicznej i jest bardzo szeroka, bo obejmuje również emitentów spoza rynku kapitałowego. W drodze wykładni należy zawęzić jednak grono emitentów zobowiązanych do posiadania powyższej procedury do emitentów podlegających tej ustawie. W śród nich są emitenci z rynku regulowanego jak też z rynku ASO

Ustawa o ofercie publicznej, wprowadzając obowiązek posiadania procedury anonimowego zgłaszania naruszeń, nie określiła jak taka procedura powinna wyglądać. Konstruując powyższą procedurę emitenci mogą posiłkować się krajowymi i unijnymi regulacjami dotyczącymi sygnalistów. Wśród nich należy wskazać krajowe przepisy wprowadzające obowiązek posiadania systemów powiadamiania przez sygnalistów przez banki i firmy inwestycyjne oraz niektóre regulacje Dyrektywy 2019/1937 o ochronie sygnalistów.

Obowiązek posiadania procedury anonimowego przez emitentów naruszeń wszedł w życie z dniem 30 listopada 2019 r.


Ustawa o ofercie publicznej
29.07.2005
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129
14.06.2017
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937
23.10.2019
COMPLIANCE - jak się przygotować do ważnych zmian w prawie w 2020r.
05.02.2020
Cykl webinariów KHR - "Dyrektywa UE o ochronie sygnalistów - co w praktyce oznacza dla spółki giełdowej?"
23.09.2020
Cykl webinariów e-KPS: Wewnętrzne postępowania wyjaśniające w świetle Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów - niezbędnik emitenta
02.03.2021
Cykl webinariów e-KHR: Dyrektywa UE o ochronie sygnalistów – jak wykorzystać potencjał sygnalistów wewnątrz organizacji?
19.05.2021
Q&A z Cyklu webinariów KHR - "Dyrektywa UE o ochronie sygnalistów - co w praktyce oznacza dla spółki giełdowej?"
23.09.2020
Q&A z Cyklu webinariów e-KPS: Wewnętrzne postępowania wyjaśniające w świetle Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów - niezbędnik emitenta
02.03.2021

Szybkie menu