Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Zmiany w MAR (Listing Act)

ETAP PRAC LEGISLACYJNYCH

Zmiany w MAR (Listing Act)

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

Zaproponowane przez Komisję Europejską zmiany w MAR w dużej mierze są owocem 3-letnich intensywnych prac regulacyjnych SEG. Informacje zebrane przez SEG na przełomie lat 2019/20 pozwoliły na określenie najważniejszych obszarów zmian. Na kolejnych etapach prac zaproponowane zostały konkretne rozwiązania legislacyjne, których część została skonsumowana w obecnym projekcie nowelizacji MAR. Postulowane przez SEG zmiany dotyczyły: zmiany definicji informacji poufnej, zmiany zasad opóźniania publikacji informacji poufnej, obniżenia sankcji maksymalnych w odniesieniu do małych spółek oraz usunięcia wymogu prowadzenia list osób blisko związanych. Jak zawsze w przypadku konieczności osiągnięcia kompromisu pomiędzy różnymi grupami interesariuszy reprezentujących rynki o różnym poziomie rozwoju zaproponowane rozwiązania nie są idealne, powinny jednak w dużym stopniu ułatwić funkcjonowanie emitentów. Wykaz najważniejszych zmian zawarty został w poniższym pliku.

Pakiet propozycji legislacyjnych KE dot. Listing Act
Dostęp zablokowany
27.05.24
gwiazda - ulubione
Wykaz najważniejszych zmian w MAR (Listing Act)
Dostęp zablokowany
27.05.24
gwiazda - ulubione

Data aktualizacji: 2023-02-27

Zobacz również:

Szybkie menu