Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Zmiana ustawy o obligacjach

NIE OBOWIĄZUJE

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowej ustawy o obligacjach
w swoich założeniach ma na celu wsparcie rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych oraz zwiększenie pewności i bezpieczeństwa obrotu, poprzez rozstrzygnięcie pojawiających się do tej pory w obrocie wątpliwości oraz poprawienie przejrzystości regulacji. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, potrzeba wprowadzenia w polskim systemie prawnym nowych rozwiązań prawnych dotyczącyh obligacji, wynika z dotychczasowych doświadczeń związanych
z funkcjonowaniem regulacji dotyczących obligacji, ugruntowania praktyki
w tym zakresie oraz pojawienia się nowych zjawisk na rynku kapitałowym.

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi etapami drogi legislacyjnej projektu, które pokażą się po klknięciu na 1 z 5 etapów.

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

Dnia 31 marca 2014 r. z upoważnienia Pana Piotra Kozińskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów, przedstawicielom SEG przekazany został projekt ustawy o obligacjach, zmieniony zgodnie z ustaleniami ze spotkania uzgodnieniowego. Kolejne kroki przewidziane procedurą legislacyjną w odniesieniu do przedmiotowego projektu maja zostać podjęte po dniu 7 marca 2014 r.

Po rozpoczęciu etapu prac sejomowych SEG będzie w dalszym ciągu na bieżąco monitorować przebieg prac oraz aktywnie uczestniczyć w tych działaniach ponownie przedstawiając swoje uwagi do przedmiotowego projektu.

W dniach 22 i 30 stycznia 2014 r. w Ministerstwie Finansów odbyły się spotkania
z przedstawicielami rynku dotyczące projektu ustawy o obligacjach. Obecne konsultacje nie mają charakteru uzgodnień międzyresortowych, gdyż dotyczą projektu ustawy opartego na szczegółowych założeniach przyjętych przez Radę Ministrów jeszcze w 2013 roku. Eksperci SEG biorą udział w przedmiotowych uzgodnieniach. Niestety z uwagi na charakter tego procesu możliwość ewentualnych zmian jest ograniczona uwagi na fakt, iż jak już zostało wskazane, przedmiotowy projekt ustawy opiera sie na szczegółowych założeniach przyjętych przez Radę Ministrów w 2013 r. 

W załączeniu zaprezentowane zostało zestawienie wszystkich uwagi zgłoszonych przez przedstawicieli rynku do przedmiotowego projektu. Uwagi te będą  ponownie zgłaszane na etapie prac sejmowych, które rozpoczął się już wkrótce.

Projekt nowej ustawy o obligacjach zakłada w szczególności:

  • rozszerzenie podmiotowego zakresu obowiązywania ustawy poprzez przyznanie zdolności emisyjnej podmiotom zagranicznym oraz spółkom celowym, tworzonym specjalnie w celu emisji dłużnych instrumentów finansowych;
  • umożliwienie emisji obligacji podporządkowanych i obligacji wieczystych;
  • wprowadzenie do polskiego systemu prawa instytucji zgromadzenia obligatariuszy, jako reprezentacji ogółu uprawnionych z obligacji danej serii wobec emitenta;
  • doprecyzowanie obowiazków informacyjnych emitenta.

W załączeniu porojekt nowej ustawy o obligacjach wraz z uzasadnieniem. 

Dnia 16 kwietnia 2013 r. Rada Ministrów, na wniosek Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego, przyjęła założenia projektu ustawy
o zmianie ustawy o obligacjach oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu