Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Rozporządzenie w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych

OBOWIĄZUJE

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, w ostatnim czasie stał się przedmiotem zainteresowania dużej liczby inwestorów i podmiotów gospodarczych. Dostrzegł to również prawodawca unijny. Od 2018 r. trwały prace nad przyjęciem jednolitych ram prawnych dla crowdfundingu w Unii Europejskiej. W dniu 5 października 2020 r., po ponad dwóch latach pracy legislacyjnej, przyjęto tekst obowiązującego wprost w całej Unii Rozporządzenia.

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

W dniu 20 października 2020 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie określa jednolite wymogi dotyczące świadczenia usług finansowania społecznościowego, organizacji dostawców usług finansowania społecznościowego, udzielania im zezwoleń oraz nadzoru nad nimi. Wprowadza również przepisy dotyczące warunków, jakie muszą spełniać komunikaty marketingowe projektów finansowanych za pomocą crowdfundingu. Oprócz nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania platform, Rozporządzenie przewiduje szczegółowe obowiązki informacyjne. Dokument udostępniany inwestorom (arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych) będzie musiał zawierać w szczególności jasne informacje związane z ryzykiem angażowania kapitału w dane przedsięwzięcie. 

Z zakresu zastosowania Rozporządzenia zostały wyłączone projekty, w których projektodawcami są konsumenci oraz oferty crowdfundingu o wartości przekraczającej 5 mln EUR.

Rozporządzenie weszło w życie 20 dni po jego opublikowaniu tj. 10 listopada 2020 r., natomiast zgodnie z art. 51 Rozporządzenia ma zastosowanie od 10 listopada 2021  r. 


16 marca 2018 r. rozpoczęły się krajowe konsultacje dot. rozporządzenia crowdfundingowego przeprowadzone przez Ministerstwo Finansów. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wzięło udział w tym procesie, przedstawiając swój projekt regulacji dot. crowdfundingu. Główne postulaty SEG to: rejestracja podmiotów, zamiast ich licencjonowania oraz karanie tylko na zasadach ogólnych. Przepisy zaproponowane w projekcie unijnym są zbyt skomplikowane, by umożliwić prawidłowe działanie firm świadczących usługi finansowania społecznościowego, dlatego też propozycja SEGu jest o wiele prostsza i przyjaźniejsza dla crowdfundingu. SEG stoi na stanowisku, że decyzja, co do brzmienia regulacji unijnych powinna być podjęta dopiero po analizie danych jakie uzyskałaby ESMA po wprowadzeniu rozporządzenia w brzmieniu zaproponowanym przez SEG.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem SEG w sprawie rozporządzenia crowdfundingowego.

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie europejskich dostawców usług crowdfundingowych dla przedsiębiorstw dostępny jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej, a swoje uwagi w powyższej kwestii można zgłaszać w terminie do 8 marca 2018r. do 11 maja 2018r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią regulacji unijnej.

Projekt rozporządzenia w sprawie europejskich dostawców usług crowdfundingowych

Crowdfunding jako alternatywa dla pożyczek bankowych jest głównym źródłem finansowania zewnętrznego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mając na uwadze to, jak trudnodostępne oraz drogie są kredyty oraz brak funduszy jako jedną z najczęstszych przyczyn niepowodzenia start-upów, konieczne wydaje się umożliwienie alternatywnego pozyskiwania finansowania dla mniejszych inwestorów.


Na arenie unijnej prace nad uregulowaniem tej materii rozpoczęły się już w 2013 r., kiedy to rozpoczęto konsultacje społeczne z zainteresowanymi stronami, które kontynuowano aż do 2017 r. Dodatkowo przeprowadzono szereg badań, dokumentacji oraz warsztatów z państwami członkowskimi oraz organami handlowymi. W 2014r. i 2016r, przeprowadzono dwa spotkania regulacyjne dot. crowdfundingu w ramach grupy ekspertów Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych. Efektem tych prac jest projekt regulacji, przedstawiony przez Komisję Europejską w marcu 2018 r.

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie europejskich dostawców usług crowdfundingowych dla przedsiębiorstw dostępny jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej, a swoje uwagi w powyższej kwestii można zgłaszać w terminie do 8 marca 2018r. do 11 maja 2018r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią regulacji unijnej.

Projekt rozporządzenia w sprawie europejskich dostawców usług crowdfundingowych


Data aktualizacji: 2024-01-11

Zobacz również:

Szybkie menu