Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

ETAP PRAC LEGISLACYJNYCH


Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

W dniu 19 października 2021 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Projekt ten powstał w związku z koniecznością implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dyrektywa o ochronie sygnalistów). Celem tej dyrektywy jest poprawa egzekwowania prawa i polityk Unii w określonych dziedzinach poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm zapewniających wysoki poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Projekt ustawy: 

określa katalog sygnalistów podlegających ochronie,

wskazuje czym jest naruszenie prawa polegające zgłoszeniu, 

określa czym są działania odwetowe, 

ustala środki ochrony przysługują sygnaliście, 

precyzuje jak wyglądać mają zgłoszenia wewnętrzne i zewnętrzne, a jak ujawnienie publiczne aby podlegało ochronie, 

ustala sankcje za utrudnianie dokonania zgłoszenia, podejmowanie działań odwetowych czy naruszenie obowiązku zachowania poufności tożsamości sygnalisty. 

Najważniejsze obowiązki, które będą dotyczyć podmiotów zatrudniających sygnalistów to wdrożenie mechanizmów zapobiegających działaniom odwetowym wobec sygnalistów, przygotowanie kanałów umożliwiających poufne zgłoszenie naruszenia, poinformowanie pracowników o trybie przekazywania zgłoszeń, określenie niezależnego podmiotu uprawnionego do podejmowania działań w związku z naruszeniem oraz określenie sposobu rozpatrywania zgłoszeń i systemu komunikacji z sygnalistami zapewniającego poufność.

Mając na uwadze terminy wynikające z dyrektywy o ochronie sygnalistów, ustawa implementująca ją powinna wejść w życie najpóźniej 17 grudnia 2021 r. Vacatio legis dla tej ustawy wynosi 14 dni  i po upływie tego czasu przedsiębiorcy zatrudniający minimum 250 pracowników powinni wdrożyć nowe przepisy, natomiast pracodawcy z sektora prywatnego zatrudniający minimum 50 pracowników będą mieli na to czas do 17 grudnia 2023 r. 

Projekt ustawy umieszczony został na stronach RCL pod numerem UC101.


Data aktualizacji: 2021-11-22

Zobacz również:

Szybkie menu