Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

ETAP PRAC LEGISLACYJNYCH

28 lutego 2019 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło nowy projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Głównym celem strategii ma być poprawa dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw przez obniżenie kosztu pozyskania kapitału. Projekt zawiera 60 najważniejszych działań, będących odpowiedzią na 20 zidentyfikowanych barier dla rozwoju rynku kapitałowego. Realizację SRRK przewidziano na lata 2019-2023.

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

1 października 2019 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę dotyczącą przyjęcia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Końcowa wersja SRRK jest zbliżona do wersji, która konsultowana była w czerwcu tego roku, a jedynym z uwzględnionych przez Ministerstwo Finansów postulatów SEG okazało się dodanie podrozdziału dotyczącego zrównoważonego finansowania. Jest to dla SEG o tyle istotne, że w przyszłości kwestia środowiska będzie miała istotny wpływ na finansowanie przedsiębiorstw. 

Strategia opublikowana jest w Monitorze Polskim, można się z nią zapoznać tu.

W dniu 10 czerwca 2019 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się druga część konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Ustalenia konferencji są następujące:

  • uwaga dotycząca tego, że do działań związanych ze stymulowaniem oszczędności należy dodać uzależnienie prowizji pośrednika od zysków inwestora w długim okresie. Taki odroczony bonus funkcjonowałby podobnie jak w przypadku motywowania zarządów instytucji finansowych do podejmowania decyzji korzystnych dla interesariuszy w długim okresie. Uwaga została kierunkowo przyjęta i ma zostać doprecyzowana w grupie roboczej;
  • deklaracja utworzenia grupy roboczej ds. kosztów funkcjonowania emitentów na rynku;
  • dostrzeżenie przez MF braku odwołań w SRRK do sustainable finance;
  • deklaracja podjęcia dyskusji w zakresie podwyższenia kwoty 2 500 000 do 4 000 000 zł w zakresie zakładanych wpływów brutto w związku z brakiem konieczności udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu. 

 

 Kolejna część konferencji planowana jest na 17 czerwca 2019 r. 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wysłało 20 marca 2019 r. uwagi do projektu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Wyraziło w nim pogląd, że powstanie i wejście w życie Strategii jest niezbędne, jednak jej zawartośc merytoryczna powinna zostać uzupełniona o takie elementy jak: zapewnienie konkurencyjności otoczenia regulacyjnego, stworzenie przejrzystej bazy interpretacji tych regulacji, szybkie, tanie i efektywne rozpatrywanie wniosków, szybkie wskazywanie naruszeń prawa, konsultowanie z uczestnikami rynku decyzji nadzorcy o procesie ponownego rozpatrzenia sprawy, ułatwienie dochodzenia roszczeń przez inwestorów. Szczegółowe uwagi zostały zawarte w piśmie załączonym poniżej. 

Projekt SRRK został przekazany do konsultacji publicznych 28 lutego 2019 r. Będą one trwały do 21 marca 2019 r. Poniżej zamieszczamy projekt i zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. 

Projekt SRRK 28.02.2019 r.

Na podstawie konsultacji z firmami, instytucjami i stowarzyszeniami powstała lista działań służących rozwojowi rynku kapitałowego. Są wśród nich takie kwestie jak: edukacja finansowa, oszczędności krajowe, nadzór i reformy w zakresie regulacji, zachęty podatkowe i usprawnienia w zakresie administracji skarbowej, działania zwiększające konkurencyjność rynku kapitałowego oraz innowacyjność i działania na rzecz większego wykorzystywania na polskim rynku nowych technologii. 

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu