Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Opinia KNF w sprawie sposobu publikacji polityki informacyjnej

OBOWIĄZUJE

Pismo SEG

Rozpoczęcie obowiązywania regulacji MAR od dnia 3 lipca br. bardzo skomplikowało komunikację pomiędzy emitentami a inwestorami. Bardzo ogólna definicja „informacji poufnej” powoduje, że emitenci mają poważne problemy z określeniem, jakie zdarzenia i na jakim etapie powinny być raportowane.
Sposobem na wypracowanie możliwie wysokiego poziomu przejrzystości informacyjnej wobec inwestorów jest opracowanie polityk informacyjnych, precyzujących, jakie rodzaje danych w konkretnym przypadku danego emitenta podlegają obowiązkowi notyfikacji.

W związku z aktywnością emitentów w zakresie tworzenia takich polityk, Stowarzyszenie zwróciło uwagę na problem sposobu informowania o przyjęciu takiej polityki w ramach spółki i wystosowało w tym zakresie pismo z prośbą o interpretację do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. W piśmie tym wskazane zostało, jak istotne jest zakomunikowanie inwestorom przez spółkę, że stosuje ona określoną politykę informacyjną i udostępnienie im możliwości zapoznania się z jej treścią. Pojawia się jednocześnie pytanie, czy w jaki sposób powinna wyglądać publikacja takiej polityki. Praktyka spółek w tym zakresie wskazuje, że można rozważyć 4 warianty:

1.    Publikacja polityki informacyjnej za pośrednictwem ESPI
2.    Publikacja polityki informacyjnej za pośrednictwem EBI
3.    Publikacja polityki informacyjną poza ESPI/EBI
4.    Brak publikacji polityki informacyjnej.

Wyrażenie opinii przez nadzorcę jest w tym kontekście niezwykle istotne, mając na względzie potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu przejrzystości rynku i prawidłowej kwalifikacji prawnej polityk informacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem SEG

Pismo SEG 9.11.2016

 

Odpowiedź UKNF

Pismem z dnia 13 grudnia 2016 r. UKNF udzielił odpowiedzi na pismo SEG z dnia 9 listopada 2016 r. . W piśmie tym, UKNF wykluczył możliwość stosowania przez emitentów systemu ESPI do publikacji informacji o stosowaniu polityki informacyjnej, wskazując, że nie jest to informacja poufna ani bieżąca.

UKNF zwrócił uwagę, że stosowanie polityki informacyjnej nie zwalnia od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych określonych w rozporządzeniu MAR. Jako prawidłowy sposób publikacji UKNF wskazał stronę internetową emitenta jako wystarczający sposób komunikacji polityki informacyjnej uczestnikom rynku.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem UKNF

Opinia UKNF o sposobie publikacji polityki informacyjnej

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

Więcej informacji wkrótce.

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu