Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Wojciech Kowalczyk

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa

Wojciech Kowalczyk

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i  Statystyki w  Warszawie (obecnie SGH). Obronił pracę magisterską pt.: „Przewidywanie kursów akcji. Analiza techniczna”. W  latach 1995-2001 oraz 2004-2010 pracował w Banku Handlowym, odpowiadając m.in. za aktywność banku na krajowych i  międzynarodowych rynkach finansowych oraz na rynku dłużnych papierów wartościowych. Od lutego 2001 do października 2004 Dyrektor Rynku Papierów Dłużnych w Merrill Lynch International London. Odpowiedzialny za działania banku
na polskim i  węgierskim rynku walutowym oraz rynku papierów dłużnych i  instrumentów pochodnych związanych z  ryzykiem stopy procentowej i kursu walutowego. Od lutego 2011 r. dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialny zapion sprzedaży i rynków finansowych, a od czerwca 2011 wiceprezes zarządu BGK, gdzie nadzorował sprzedaż produktów bankowych, rynki finansowe, finansowanie projektów inwestycyjnych oraz działalność zleconą w  zakresie mieszkaniowego budownictwa społecznego i służby zdrowia. Od sierpnia 2012 r. podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Nadzorował obszary związane z rozwojem rynku finansowego i instytucji finansowych, działających w  sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym, długiem publicznym. Od 16 czerwca 2014 r. podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Szybkie menu