Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Wojciech Głownia

CEO, Diaphane Software

Wojciech Głownia

CEO, Diaphane Software

Wojciech Głownia, CEO, Diaphane Software


Wojciech Głownia urodził się w Krakowie gdzie skończył szkołę średnią (V LO), a potem studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej o specjalności „komputerowe projektowanie i sterowanie obrabiarek i robotów”.

Od 1988 roku związany z branżą IT. Karierę rozpoczął w krakowskiej firmie Doctor Q, gdzie zajmował się początkowo serwisem, a po krótkim czasie przeszedł do działu handlowego. Współpracę z Doctor Q zakończył w 1994 roku na stanowisku dyrektora generalnego.

W 1995 roku rozpoczął pracę w 3Com jako Country Manager odpowiedzialny za Polskę i kraje bałtyckie. Po 5 latach w roku 2000 został awansowany na pozycję managera regionu Europy wschodniej, którą to rolę pełnił do 2003 roku.

Po rocznym kontrakcie z Damovo w charakterze prezesa zarządu objął stanowisko dyrektora generalnego Avaya w Polsce, gdzie pracował przez kolejne 5 lat.

Kolejnym wyzwaniem Wojciech Głowni była funkcja prezesa zarządu Siemens Enterprise Communication w Polsce pełniona przez 2 lata.

Ostatnie 5 lat Wojciech Głownia pełnił funkcję dyrektora generalnego w Dell sp. z o.o. gdzie odpowiadał za całość prowadzonego przez Dell biznesu w Polsce.

Obecnie jest związany z Diaphane Software – dostawcą systemu do zarządzania i raportowania danych nie-finansowych -gdzie pełni funkcję CEO.

W życiu poza zawodowym chętnie angażuje się w inicjatywy związane z pomocą innym w rozwoju ich kariery, a także promowaniem takich wartości jak Diversity, Inclusion czy Equal rights.

Prywatnie od 3 lat jego główną pasją jest gra w golfa, ale również chętnie poświęca się powieściom fantastyczno-naukowym, popularno-naukowym czy słuchaniu muzyki elektronicznej.

Wojciech Głownia jest żonaty i ma trójkę dorosłych dzieci.  

Szybkie menu