Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Robert Nowak

Partner, Zespół Business Tax Deloitte

Robert Nowak

Partner, Zespół Business Tax Deloitte

Robert jest Partnerem w Zespole Business Tax. Jest prawnikiem, licencjonowanym doradcą podatkowym, posiada tytuł MBA. Uczestniczył w wielu projektach podatkowych dotyczących m.in.: wdrażania nowych struktur organizacyjnych i finansowych działalności spółek, wdrażania procedur podatkowych, strukturyzacji odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, zmian własnościowych, restrukturyzacji struktur, fuzji i przejęć. Posiada bogate doświadczenie w przeglądach podatkowych. Brał także udział w projektach podatkowych dotyczących: badania zgodności procedur podatkowych z wymaganiami Sarbanes-Oxley Act, prawidłowości wyliczenia podatku odroczonego, badania prawidłowości raportowania dla potrzeb księgowości amerykańskiej (FIN-48), oceny istniejących i potencjalnych ryzyk podatkowych.

Szybkie menu