Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Przemysław Zawadzki

Partner Associate w Dziale Audit & Assurance, Zespół ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej Deloitte

Przemysław Zawadzki

Partner Associate w Dziale Audit & Assurance, Zespół ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej Deloitte

Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte
Jest członkiem Zespołu ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej od 2010 roku Posiada wieloletnie doświadczenie
audytorskie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Specjalizuje się w polskim prawie bilansowym oraz Międzynarodowych Standardach
Sprawozdawczości Finansowej. W ramach Zespołu MSSF, zajmuje się świadczeniem usług doradztwa w zakresie stosowania przepisów
MSSF oraz interpretacji tych przepisów.

Szybkie menu