Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Przemysław Wierzbicki

Adwokat, Wspólnik, KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki

Przemysław Wierzbicki

Adwokat, Wspólnik, KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki

Jest uznanym ekspertem w zakresie doradztwa związanego z zagadnieniami upadłości i restrukturyzacji, jak również sporów dotyczących tych zagadnień. Jest syndykiem i członkiem organizacji INSOL Europe.

Przed podjęciem samodzielnej praktyki pracował w kancelarii prawnej będącej częścią międzynarodowej sieci firm prawniczych. Specjalizuje się w obsłudze prawnej obrotu gospodarczego oraz w sporach sądowych, w tym z zakresu usług finansowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu restrukturyzacji i upadłości dla firm z sektora finansowego. Doradzał, m.in. czołowym bankom, towarzystwom ubezpieczeń, funduszom inwestycyjnym oraz firmom leasingowym. Doradztwo obejmowało również reprezentację w postępowaniach upadłościowych (w tym w zakresie spraw o wyłączenie z masy upadłości, sporów o treść listy wierzytelności lub o bezskuteczność czynności prawnych upadłego), jak również w postępowaniach sądowych związanych z upadłością (w tym w zakresie skarg pauliańskich, roszczeń odszkodowawczych).

Uczestniczył w precedensowych postępowaniach sądowych, m.in. przed Trybunałem Konstytucyjnym i przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Jest autorem licznych artykułów prasowych i prelegentem na wielu konferencjach.

Szybkie menu