Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Prof. dr hab. Paweł Wajda

Of Counsel, Baker McKenzie

Prof. dr hab. Paweł Wajda

Of Counsel, Baker McKenzie

Prof. dr hab. Paweł Wajda, Of Counsel, Baker McKenzie

Paweł Wajda jest profesorem prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (profesor Uniwersytetu Warszawskiego). Paweł Wajda specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych, prawie bankowym, prawie ubezpieczeniowym, prawie rynków kapitałowych, prawie administracyjnym, postępowaniach administracyjnych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Świadczył usługi prawne na rzecz dużych spółek w związku z tzw. kwestiami regulacyjnymi, przestrzeganiem przepisów prawa, a także reprezentował klientów w postępowaniach administracyjnych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Doradzał również w wielu aspektach prawa konstytucyjnego i prawa unijnego (tzn. implementacji aktów unijnych). Uczestniczył w wielu transakcjach dotyczących spółek notowanych na giełdzie (obejmujących m.in. emisje papierów wartościowych, oferty przetargowe, wycofanie papierów wartościowych z obrotu giełdowego) oraz dotyczących instytucji finansowych (obejmujących transfer portfeli, zakup aktywów, fuzje i przejęcia instytucji finansowych). Paweł Wajda zdobył także doświadczenie w takich dziedzinach prawa publicznego jak: prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne, prawo dotyczące transportu kolejowego, prawo dotyczące transportu drogowego oraz prawo farmaceutyczne. Jest członkiem rady nadzorczej BondSpot S.A. oraz sędzią Sądu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest autorem ponad stu publikacji akademickich dotyczących głównie regulacji rynków finansowych.

Szybkie menu