Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Prof. Celina Nowak

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN

Prof. Celina Nowak

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN

Prof. Celina Nowak, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN

Dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN i ALK jest profesorem nadzwyczajnym i dyrektorem Instytutu Nauk Prawnych PAN. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Université de Paris I - Panthéon - Sorbonne. Stypendystka rządu francuskiego i włoskiego, a także kilkakrotnie Towarzystwa im. Maxa Plancka (Niemcy). Laureatka I nagrody za rozprawę doktorską czasopisma „Państwo i Prawo” (2008 r.), oraz nagrody głównej w konkursie Prezydenta RP „Polskie wyzwania: państwo - tożsamość - rozwój” na najlepszą pracę doktorską za rozprawę doktorską pt. „Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych”. Specjalizuje się m.in. w problematyce korupcji, compliance oraz minimalizacji ryzyka odpowiedzialności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą. Obejmuje to również postępowania przed organami państwa zarzucającymi nieprawidłowości, będące podstawą każdego rodzaju odpowiedzialności, zwłaszcza karnej osób prowadzących sprawy majątkowe przedsiębiorcy. Występuje jako prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych, współpracowała jako ekspert z agencjami rządowymi zajmującymi się zwalczaniem przestępczości. Prof. C. Nowak jest wspierana przez silny zespół doświadczonych prawników.

Szybkie menu