Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Piotr Urbańczyk

Prezes Zarządu, BEST TFI

Piotr Urbańczyk

Prezes Zarządu, BEST TFI

Piotr Urbańczyk, Prezes Zarządu, BEST TFI

Od października 2016 roku Prezes Zarządu BEST TFI S.A. - jest doświadczonym menadżerem legitymujący się długoletnią praktyką zawodową w sektorze bankowym. Przed podjęciem decyzji o przejściu do Grupy Kapitałowej BEST związany był z Meritum Bank SA, gdzie od 2009 r. nadzorował proces budowy i rozwoju stabilnej instytucji finansowej ukierunkowanej na obszar consumer finance. W Meritum Banku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion finansowy, w tym za obszar rachunkowości oraz planowania i budżetowania, a w latach 2001-2013 Prezesa Zarządu nadzorując między innymi pion finansów, ryzyka oraz operacji,. Po 5 latach od rozpoczęcia realizacji projektu bankowego Meritum Bank osiągnął w 2014 r. drugą, pod względem najwyższego zwrotu na kapitale (ROE), pozycję w sektorze bankowym. 

Pan Piotr Urbańczyk karierę w bankowości rozpoczął w 1992 r. bezpośrednio po studiach w ówczesnym Banku Zachodnim SA, gdzie w latach 1994-1998 piastował stanowisko Dyrektora Departamentu Skarbu odpowiadając za dealing room, transakcje klientowskie, rynki kapitałowe i  rozliczenia płatności.

W latach 1998-2000 Pan Piotr Urbańczyk pełnił funkcję Członka Zarządu Lukas Bank S.A. odpowiedzialnego za Departament Skarbu, budżetowanie, planowanie finansowe oraz zapewnienie płynności.

W latach 2001-2006 Pan Piotr Urbańczyk pracował przy kolejnym bankowym projekcie ze wsparciem jednego z funduszy private equity grupy Merrill Lynch. W Dominet Banku jako Wiceprezes był odpowiedzialny za zagadnienia związane z szeroko pojętym obszarem finansów, księgowości, sprawozdawczości oraz rynków kapitałowych. Po przejęciu Dominet Banku przez bank Fortis, w  latach 2007-2009, pracował w ramach grupy finansowej Fortis.

Pan Piotr Urbańczyk był i jest członkiem wielu rad nadzorczych, w tym między innymi:  Impel S.A. (2008-obecnie), Muzeum Historyczne Miasta Gdańsk (2013-obecnie), Kredyt Inkaso S.A. (XII 2015-IX 2016), Klubu Piłkarskiego „Lechia Gdańsk”, Meritum Services S.A. (2009-2015). W latach dziewięćdziesiątych brał aktywny udział w tworzeniu zrębów rynku kapitałowego będąc członkiem organów towarzystwa funduszy powierniczych przekształconego następnie w jeden z pierwszych w Polsce Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz Systemu Pozagiełdowego Obrotu Instrumentami Finansowymi (SPOIF). 

Szybkie menu