Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Piotr Rybicki

Biegły Rewident, NadzorKorporacyjny.pl

Piotr Rybicki

Biegły Rewident, NadzorKorporacyjny.pl

„Można śmiało powiedzieć, że jest jedną z niewielu osób w Polsce, które w aktywny sposób promują ład korporacyjny i rady nadzorcze w Polsce”

„Ekspert corporate governance”

Zdania, które w jeszcze większym stopniu motywują go do działań, działań mających często charakter działalności społecznej. Te działania to „Konferencja Rada Nadzorcza” (za nami już 7. edycji), wyróżnienie „Człowiek Corporate Governance” (w tym roku już po raz 4!), cykliczne spotkania Klubu Członków Rad Nadzorczych, a także liczne wypowiedzi eksperckie i wystąpienia dotyczące tematyki rad nadzorczych i szerzej ładu korporacyjnego.

Najważniejsze informacje:

  • uprawnienia biegłego rewidenta nr 11242
  • aktywnie w radach nadzorczych i komitetach audytu (od 2001 r.); spółki giełdowe, spółki z udziałem Skarbu Państwa, spółki komunalne, spółki rodzinne
  • prowadzenie szkoleń z finansów i rachunkowości (od 2001 r.), w tym na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (od 2006 r.)
  • wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (od 2014 r.); w 2014 roku wyróżniony złotą odznaką honorową RIG w Katowicach
  • członek kapituły konkursu The Best Annual Report (od 2015 r.), konkursu Dyrektor Finansowy Roku (od 2017 r.), konkursu Samorząd, który wspiera MŚP (od 2016 r.), wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance” (od 2015 r.)
  • inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” (2011) i wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance” (2015)
  • panelista na największych wydarzeniach gospodarczych w Polsce: Europejski Kongres Gospodarczy (2018), Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (2014-2017), Konferencja WallStreet (2013-2017), Kongres Dyrektorów Finansowych (2015-2018), Nowoczesne Rady Nadzorcze (2017), Samorządowe Forum Kapitału i Finansów (2017), Doroczna Konferencja Audytingu (2017), Konferencja Rada Nadzorcza (2011-2017)
  • członek Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej


Szybkie menu