Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Monika Ledzion

Koordynator Operacyjny Inkubatora UW, Prezeska Meteo

Monika Ledzion

Koordynator Operacyjny Inkubatora UW, Prezeska Meteo

W 2002 roku ukończyła studia dzienne na Bankowości i Finanse w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2011 roku ukończyłam Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania strategicznego i Foresight w Collegium Civitas w Warszawie.

Moją pasją jest wpieranie przedsiębiorczości, różnego typu inicjatyw gospodarczych oraz rozwoju technologii opartej na wiedzy i doświadczeniu.  
Do grudnia 2011 roku rozpoczęłam współpracę z Fundacją Kronenberga oraz Siecią Przedsiębiorczych Kobiet w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach jako wolontariusz a następnie jako inwestorka. W swoim działaniu wspierałam kobiety w rozwijaniu ich pomysłów biznesowych i realizacji,  a także w doborze odpowiedniego finansowania biznesu. Od tego czasu rozpoczęłam ścisłą współpracę z aniołami biznesu, funduszami kapitałowymi, pożyczkowymi i poręczeniowymi oraz instytucjami międzynarodowymi wpierającymi idee startupów i przedsiębiorczości. W 2014 roku zostałam także ekspertem w grupie „Access to risk finance” dedykowanej planowaniu rozwiązań w obszarze instrumentów zwrotnych i finansowych w zakresie współfinansowania inwestycji startupów i przedsiębiorców przy DG Enterprises w Brukseli. Jestem ekspertem oceniających projekty z obszaru innowacyjności (greenfield i brownfield) w PARP, NCBiR oraz Komisji Europejskiej.
Moje ostatnie 12 lat pracy zawodowej poświęciłam doradztwo w zakresie możliwości finansowania inwestycji ze środków publicznych i prywatnych oraz ocenie inwestycyjnej projektów.  Świadczyłam wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych i prywatnych w obszarze transferu technologii, rozwoju przedsiębiorczości, innowacji produktowych i procesowych, finansowania projektów green field. Dodatkowo byłam liderem projektu pierwszego w Polsce bankowego R&D zajmującego się rozwojem produktów i usług bankowych, przygotowywaniem, zbieraniem i badaniem pomysłów biznesowych, a także przygotowywanie analiz ekonomiczno-finansowych oraz dobór odpowiednich źródeł i formy finansowania inwestycji; w tym instrumentów zwrotnych, formuły finansowania opartej na ryzyku projektu, instrumentów bezzwrotnych, finansowania długiem.

Szybkie menu