Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Michał Synowiec

Radca Prawny, DLA Piper

Michał Synowiec

Radca Prawny, DLA Piper

Michał Synowiec, Radca Prawny, DLA Piper Wiater
Michał Synowiec jest radcą prawnym oraz absolwentem studiów MBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu prawa pracy dla międzynarodowych korporacji, spółek Skarbu Państwa, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych we wszystkich obszarach prawa pracy, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym rozwiązywania umów o pracę i roszczeń z tym związanych, godzin nadliczbowych, ustalenia istnienia stosunku pracy, mobbingu, dyskryminacji oraz umów o zakazie konkurencji.

Ponadto udziela wsparcia prawnego w zakresie dochodzeń wewnętrznych w przypadkach podejrzenia o molestowanie, mobbing, oszustwa, kradzieże, korupcję oraz czyny nieuczciwej konkurencji.
Michał doradza również w zakresie relacji z organami przedstawicielskimi pracowników, w tym budowaniu relacji ze związkami zawodowymi i radą pracowników.
Michał jest autorem wielu publikacji z dziedziny prawa pracy. Prowadzi wykłady oraz szkolenia na temat zagadnień z zakresu prawa pracy, w tym m.in. czasu pracy, rozwiązywania umów o pracę, metod ochrony pracodawcy przed nielojalnymi pracownikami, procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych.

Szybkie menu