Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Mariusz Machajewski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Mariusz Machajewski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Od 2013 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Ukończył Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania i ekonomii. W latach 1994-1997 pracował w Stoczni Gdynia S.A. W latach 1997-2017 związany z Grupą LOTOS S.A. (wcześniej Rafineria Gdańska S.A.),  gdzie od roku 1999 kierował służbami kontrolingu Spółki. Od połowy 2002 roku był zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych. W czerwcu 2006 roku został powołany do składu Zarządu Grupy Lotos S.A., w kórym do września 2017 sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych . Brał udział w procesie restrukturyzacji wewnętrznej firmy, czego następstwem było między innymi powołanie do życia w 2005 roku Centrum Finansowo-Księgowego, świadczącego usługi głównie z zakresu księgowości na rzecz Grupy LOTOS S.A. i spółek zależnych. Uczestniczył w przygotowaniu Spółki do wejścia na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych, co nastąpiło 9 czerwca 2005 roku. Był liderem procesu przygotowywania koncepcji i organizacji finansowania Programu 10+. Umowa kredytowa zawarta w czerwcu 2008 roku  na realizację Programu 10+ była największą w historii firmy i została uznana za transakcję roku w europejskim sektorze naftowym, a kilka prestiżowych pism specjalistycznych określiło ją mianem najlepszego projektu finansowego roku. Był odpowiedzialny za przygotowanie i monitorowanie realizacji programu oszczędnościowego pn. Pakiet Antykryzysowy (2009 rok) oraz programu oszczędnościowo-efektywnościowego pn. Program Optymalnej Ekspansji (2012 rok). W ramach sprawowania kontroli nad procesami restrukturyzacyjnymi – odpowiadł za realizację programu rozwoju i rekonstrukcji kapitałowej Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2013-2015 pn. Efektywność i Rozwój 2013-2015. Nadzorował realizację procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonego w roku 2014 oraz przygotowywanie koncepcji organizacji finansowania realizowanego obecnie Projektu EFRA - Efektywna Rafinacja.

Pełnił funkcje członka rad  nadzorczych w wielu spółkach, w tym z sektora naftowego i finansowego.
W 2011 roku został uhonorowany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Szybkie menu