Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Mariusz Fistek

Dyrektor Naczelny ds. Korporacyjnych i Prawnych, Radca Prawny, KGHM Polska Miedź

Mariusz Fistek

Dyrektor Naczelny ds. Korporacyjnych i Prawnych, Radca Prawny, KGHM Polska Miedź

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; do 2020 r. członek Komisji ds. Wykonywania Zawodu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Aktualnie Członek Okręgowego Zespołu Wizytatorów OIRP w Warszawie. Mec. Fistek uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration (MBA) w Apsley Business School of London i Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. W 2018 r. został nagrodzony medalem w uznaniu zaangażowania w działalność na rzecz samorządu radcowskiego; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Centrum Prawa Amerykańskiego, które jest wspólną inicjatywą Wydziału Prawa stanowego Uniwersytetu Floryda i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 r. ukończył studia prawnicze (Master in Law and IT) na Uniwersytecie w Sztokholmie z prawa międzynarodowego i technologii informatycznych uzyskując stopień naukowy LL.M. Brał udział jako arbiter na prestiżowym konkursie arbitrażowym „The Annual Willem C. VIS International Commercial Arbitration Moot” we Wiedniu. Mec. Fistek jest wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców Rzeczoznawców (SIDiR) oraz na listę mediatorów SIDiR. Prowadzi szkolenia jako trener oraz zajęcia edukacyjne dla studentów studiów podyplomowych, środowisk prawniczych oraz kadry zarządzającej.

Mec. Mariusz Fistek w latach 2014 - 2020 pracował jako radca prawny w Biurze Prawnym i Nadzoru Właścicielskiego Poczty Polskiej S.A., a następnie w Biurze Prawnym PKP CARGOTABOR sp. z o.o. Nadto, w przeszłości związany współpracą z kancelarią międzynarodową i krajowymi. Mec. Mariusz Fistek reprezentuje podmioty gospodarcze (posiada doświadczenie w obsłudze instytucji oraz spółek Skarbu Państwa) oraz osoby fizyczne w postępowaniach cywilnych i administracyjnych przed sądami i organami państwowymi, doradza w zakresie prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego, budowlanego, energetycznego oraz prawa pracy. Posiada doświadczenie procesowe przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Specjalizuje się w sporach z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz cywilnego. Mec. Mariusz Fistek zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki ENEA S.A.

Jest uczestnikiem wielu konferencji krajowych i międzynarodowych (m.in. brał udział w Grupie Roboczej UNCITRAL przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku). Mec. Mariusz Fistek posługuje się językiem angielski (w tym terminologią prawniczą posiada certyfikat TOLES).

Szybkie menu