Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Marcin Sadlej

Head of Corporate Finance, CC Group

Marcin Sadlej

Head of Corporate Finance, CC Group

Wspólnik i  Partner Zarządzający CC Group.

Kieruje działem Corporate Finance. Jest związany z CC Group od 2007 roku. Odpowiada za rozwój biznesowy w zakresie doradztwa finansowego przy ofertach publicznych oraz transakcji fuzji, przejęć i sprzedaży firm, a także bezpośrednio nadzoruje realizowane projekty. Marcin Sadlej posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym w Polsce. Zarządzał ponad 50 udanymi transakcjami kapitałowymi, w tym blisko 40 procesami pozyskania finansowania w drodze oferty publicznej oraz wieloma transakcjami fuzji, przejęć i sprzedaży firm. W latach 2004-2007 zajmował stanowisko dyrektora w dziale doradztwa finansowego banku inwestycyjnego CA IB /grupa UniCredit/, gdzie bezpośrednio kierował projektami kilkunastu ofert publicznych oraz prowadził wszechstronne doradztwo finansowe w zakresie transakcji na rynku kapitałowym oraz fuzji i przejęć. W tym okresie CA IB było liderem pod względem wartości zrealizowanych pierwszych ofert publicznych oraz znajdowało się w pierwszej trójce biur maklerskich pod względem liczby przeprowadzonych transakcji podwyższenia kapitału w drodze wtórnej oferty publicznej akcji dla spółek już notowanych. W latach 1998-2002 był związany z biurem maklerskim CDM Pekao S.A. jako dyrektor Działu Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz oraz członek zarządu. W tym okresie w ankietach przeprowadzanych przez Gazetę Giełdy Parkiet i Rzeczpospolitą zespół analityczny CDM Pekao S.A. został kilkukrotnie uznany przez polskich inwestorów finansowych za najlepszy zespół na rynku. Wcześniej nabywał również doświadczenie w Polsce i zagranicą jako analityk finansowy w biurze maklerskim SG Securities Polska S.A., TFI Korona S.A. /obecnie Union Investment TFI S.A./ oraz biurze maklerskim DML sp zoo. Z ramienia polskich inwestorów finansowych zasiadał w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie - w latach 2000-2007 Suwary S.A., w latach 2001-2005 SM-Media S.A. Od 2000 roku zasiada w radzie nadzorczej Colian S.A. Marcin Sadlej jest absolwentem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł CFA /Chartered Financial Analyst/. Ukończył liczne kursy oraz specjalistyczne szkolenia w zakresie księgowości oraz rynku kapitałowego, w tym kurs na doradców inwestycyjnych.

Szybkie menu