Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Marcin Łągiewka

Dyrektor w Zespole Wycen i Modelowania KPMG w Polsce

Marcin Łągiewka

Dyrektor w Zespole Wycen i Modelowania KPMG w Polsce

Marcin Łągiewka - członek kanadyjskiego stowarzyszenia biegłych w zakresie wycen przedsiębiorstw (Canadian Institute of Chartered Business Valuators). W KPMG od 2000 r. Specjalizuje się w sporządzaniu wycen przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych, alokacjach cen nabycia oraz tworzeniu i przeglądach modeli finansowych. Jest członkiem specjalistycznego zespołu w ramach Grupy Corporate Finance zajmującego się wycenami sporządzanymi dla celów transakcyjnych, księgowych (zgodnie z wymogami sprawozdawczości finansowej), prawnych, podatkowych i innych. Zespół ten dokonuje także alokacji cen nabycia przedsiębiorstw, przeglądów wycen i studiów wykonalności sporządzonych przez zewnętrzne podmioty, jak również buduje i przegląda modele finansowe. Bierze także udział w pracach związanych z wycenami przedsiębiorstw w innych krajach, w szczególności w Europie Środkowo-Wschodniej. Współpracuje także z międzynarodowym zespołem ekspertów KPMG ds. wycen i testów na utratę wartości na potrzeby sprawozdawczości finansowej. W ostatnich latach Marcin prowadził kilkadziesiąt projektów w różnych sektorach gospodarki, w tym: Fairness Opinion dla dużych transakcji na rynku polskim, alokacje ceny nabycia oraz niezależne wyceny przedsiębiorstw na różne potrzeby. Wcześniej zaangażowany był w wiele projektów fuzji i przejęć oraz finansowania (zwłaszcza w sektorach: energetycznym i dóbr przemysłowych), w których był odpowiedzialny za oszacowanie wartości, modelowanie finansowe oraz koordynację projektu.

Szybkie menu