Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Maja Kapiczowska

Adwokat, Manager, Olesiński & Wspólnicy

Maja Kapiczowska

Adwokat, Manager, Olesiński & Wspólnicy

Na co dzień zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek giełdowych i grup kapitałowych, w obszarach prawa cywilnego, handlowego i prawa rynków kapitałowych.

Aktywnie uczestniczy w projektach związanych z tworzeniem polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółek notowanych na GPW, a także z programami motywacyjnymi dla kadr menadżerskich realizowanych w oparciu o instrumenty finansowe (emisja warrantów subskrypcyjnych, opcji na akcje, RSU, buy-back, pochodne instrumenty finansowe, podwyższenie kapitału w oparciu o kapitał docelowy etc.) – zarówno pod kątem koncepcyjnym, jak i prawno-podatkowym w związku z wdrożeniem, realizacją i rozliczeniem programów. W obszarze prawa rynków kapitałowych ma również doświadczenie w tworzeniu polityki standardów raportowania na gruncie MAR oraz w realizacji strategicznych projektów restrukturyzacyjnych w środowisku giełdowym.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, studiowała również na Université de Nice-Sophia Antipolis w Nicei oraz odbyła kilkumiesięczne praktyki w międzynarodowej kancelarii prawnej w Madrycie.

Biegle włada językiem angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Szybkie menu